Avtal klart: Visita - Svensk Besöksnäring

Nu finns ett nytt avtal för medlemmar som omfattas av avtalet Visita - Svensk Besöksnäring.

Det nya avtalet gäller från och med 1 januari 2021 och 29 månader framåt till 31 maj 2023. Avtalets totala värde är 5,4 procent varav 4,9 procent går till löneökningar och 0,5 procent avsätts till tjänstepensionen inom ramen för flexpension (deltidspension).

Kortfattad information om de viktigaste punkterna i avtalet och vad som gäller finns på avtalsområdets sida här på Unionens webbsida under rubriken "Avtalsnytt - kortare nyheter om ditt avtalsområde "

Tillbaka till avtalswebben

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg