Försäkringsbesked för Unionens obligatoriska gruppolycksfallsförsäkring under arbetsmarknadskonflikt

Försäkringsbeskedet innehåller viktig information om ditt försäkringsskydd i Bliwa. Här framgår de väsentliga rättigheter och skyldigheter som följer av försäkringen samt de viktigaste begränsningarna av försäkringsskyddet

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg