Medlemsavgift Unionen Egenföretagare

Som medlem i Unionen Egenföretagare betalar du två avgifter, en förbundsavgift och en serviceavgift. Förbundsavgiften betalas av dig personligen och serviceavgiften betalas av företaget. Det finns rabatter för helt nya medlemmar i Unionen och för alla de som har starta-eget-bidrag.

Vad kostar medlemskapet för dig som är egenföretagare?

Bli medlem i Unionen Egenföretagare

 

Ordinarie medlemsavgift

 

Förbundsavgift Serviceavgift
125 kr/mån 250 kr/mån exkl. moms

För dig som är tidigare medlem i Unionen

Har du gått över till Unionen Egenföretagare från ett medlemskap i Unionen för anställda betalar du ordinarie medlemsavgift från första månaden. Du får då med dig medlemstid från ditt tidigare medlemskap och behöver inte börja om på nytt för att kvalificera dig för exempelvis inkomstförsäkring och bidrag till kompetensutveckling. Du behåller alla delar från ditt tidigare medlemskap i Unionen.

För dig som är ny medlem

Om du är helt ny medlem, och haft ditt företag längre än 12 månader och inte kommer från något annat medlemskap i Unionen, bjuder vi på medlemsavgifterna de tre första månaderna. 

Månad Förbundsavgift Serviceavgift
1 - 3 0 kr 0 kr
4 - 12 125 kr/mån 250 kr/mån exkl. moms
13 - 125 kr/mån 250 kr/mån exkl. moms

För dig som är ny medlem och är nyföretagare

Är du helt ny medlem och som startat sitt företag inom de senaste 12 månaderna, eller ännu ej startat får du ytterligare en rabatt som vi kallar för Nyföretagarrabatt. Det innebär att vi bjuder på medlemsavgifterna under de första tre månaderna. Under resterande del av första året har du även en rabatt på serviceavgiften.

Månad Förbundsavgift Serviceavgift
1 - 3 0 kr 0 kr
4 - 12 125 kr/mån 64 kr/mån exkl. moms
13 - 125 kr/mån 250 kr/mån exkl. moms

För dig som är tidigare medlem i Unionen Student

Om du blir medlem i Unionen Egenföretagare och kommer direkt från ett medlemskap i Unionen Student har du en rabatt på både förbundsavgiften och serviceavgiften under de första tolv månaderna. 

Månad Förbundavgift Serviceavgift
1 - 3 100 kr* 0 kr
4 - 12 0 kr 64 kr/mån exkl. moms
13 - 125 kr/mån 250 kr/mån exkl. moms

*100 kr i förbundsavgift för hela det första året.

Extra rabatt för dig som har starta-eget-bidrag

Om du har beviljats starta-eget-bidrag så behöver företaget inte betala någon serviceavgift under den perioden. Starta-eget-bidrag ​är ett aktivitetsstöd som betalas ut från Försäkringskassan som personer i uppstartsfasen av ett företag kan ha rätt till. ​​Förbundsavgiften betalas som vanligt under perioden, det vill säga 125 kr/månad. 

 

Så betalas avgiften till Unionen Egenföretagare

Du betalar två avgifter som medlem i Unionen Egenföretagare. En förbundsavgift som betalas av dig personligen för de personliga delarna i medlemskapet. Serviceavgiften betalas av företaget för de tjänster och förmåner som företaget har nytta av, se nedan för information om hur den betalas. 

Förbundsavgiften

För information om hur du kan betala förbundsavgiften. 

Serviceavgiften

Det är en serviceavgift per företag. Det innebär att även om ni är flera delägare som är medlemmar så betalas endast en serviceavgift. Tänk på att serviceavgiften är avdragsgill. Serviceavgiften betalas månadsvis. 

E-faktura

Betala medlemsavgiften via e-faktura så behöver du bara godkänna betalningen av avgiften i slutet av månaden. För att kunna anmäla e-faktura måste kontot vara kopplat till dig. Om du delar kontot med någon eller har anmält e-faktura till någon annans konto så fungerar det inte. I det fallet rekommenderar vi att du istället anmäler autogiro. 

Logga in på din internetbank, leta fram anmäl e-faktura och sök fram UNIONEN EGENFÖRETAGARE och välj Unionen Egenföretagare som betalningsmottagare för e-faktura.

 

Autogiro

Betala medlemsavgiften via autogiro så slipper du hålla ordning på avier och förfallodatum. Du får fortfarande ett fakturaunderlag med posten som du kan använda till din bokföring i företaget.

För att få autogiro på serviceavgiften så behöver du skicka in en autogiroanmälan via blankett till oss. Instruktioner och mer information finns på blanketten som du hittar här.

Att tänka på om du anmäler autogiro på serviceavgiften

Dragningen från ditt konto för avgiften avseende innevarande månad görs den sista bankdagen i månaden. Eftersom vi fakturerar serviceavgiften en och en halv månad innan betalning så kan det hända att du kan komma att få både en och två fakturor innan autogirodragningarna kommer igång. Tänk därför på att ändå betala alla de fakturor som kommer trots att du skickat in din anmälan om autogiro. När ditt autogiro är igång så kommer det istället ett fakturaunderlag där det tydligt framgår att avgiften kommer att dras automatiskt.

Observera också att eventuella skulder som finns innan autogirot kommer igång inte kan dras via autogiro utan kommer skickas ut som separata påminnelsefakturor i så fall. 

Pappersfaktura

En pappersfaktura skickas till företaget om du inte valt autogiro. Fakturan kommer cirka 45 dagar innan betalningsdatum.

Om du saknar eller tappat bort din faktura

Om du saknar fakturan så kan du beställa en fakturakopia på aktuell faktura eller få betalningsuppgifterna direkt hos Företagslinjen. 

För dig som är medlem i Teaterförbundet

Om du är medlem i teaterförbundet kan du bli dubbelansluten till Unionen Egenföretagare. Då behöver du bara betala förbundsavgift till Unionen samt serviceavgift till Unionen Egenföretagare. Teaterförbundet och Unionen delar därefter på avgifterna. Hör av dig till Företagslinjen för mer information om dubbelanslutning.

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör vi av oss och berättar mer om vad Unionen Egenföretagare kan erbjuda dig.

Fyll i ditt förnamn och efternamn
Fyll i ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid.
Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej