Balans för ett hållbart liv

Balans för personlig hållbarhet

Balans i arbetslivet: Må bra på och av jobbet

Balans i livet är en av Unionens hjärtefrågor. Frågan är allt viktigare i dagens arbetsliv där arbetsbelastning, övertid och stress ökar och gränsen mellan arbetstid och fritid suddas ut.

Avsaknad av rimliga samband mellan krav och resurser i arbetet, tillsammans med en otydlig arbetsorganisation gör att många tjänstemän ständigt har för hög arbetsbelastning och inte får den återhämtning de behöver.

Stress är komplext. Ett mindre stresspåslag under kortare tid kan vara gynnsamt, medan ett högt stresspåslag över längre tid kan leda till sjukdom och gränserna för påverkan är individuella.

Balans handlar inte bara om tid, utan också om att det måste finnas engagemang och ork åt att utvecklas – både på jobbet och i privatlivet.

Unionen jobbar aktivt på alla nivåer för att få genomslagskraft i balansfrågan, för din skull som medlem.

På samhällsnivå driver vi opinion kring frågor om stress, arbetsbelastning och återhämtning, påverkar politiker och kräver lagändringar. Med styrkan från 660 000 medlemmar i ryggen förhandlar vi också fram till exempel arbetstidsförkortningar och flexpension med många arbetsgivare, för att skapa bättre förutsättningar för balans och ett hållbart arbetsliv på hela den privata arbetsmarknaden.

På arbetsplatsnivå samarbetar våra 3 000 klubbar och 7 500 arbetsmiljöombud med arbetsgivarna för att säkra schysta villkor för dig och alla dina kollegor på jobbet. Till exempel genom ett löpande systematiskt arbetsmiljöarbete för att hela tiden se över och förbättra arbetsmiljön.

På individnivå erbjuder vi dig som medlem ett stort utbud av tjänster, förmåner, verktyg och annat stöd för att du ska må bra både på och vid sidan av jobbet. Du hittar allt i medlemskapet som bidrar till balans i vardagen här på unionen.se. Se ett urval här

Är du chef får du dessutom genom vårt chefsmedlemskap skräddarsytt stöd inom arbetsmiljö och ledarskap, till exempel genom utbildningar, mallar och personlig rådgivning. Det tjänar alla anställdas arbetsmiljö på!

Personlig hållbarhet

Vi ger dig verktyg, råd, checklistor, tester och inspiration på vägen mot personlig hållbarhet.

Lag och ansvar

Vad är det som gäller kopplat till arbetsmiljö och personlig hållbarhet - och vems ansvar är det?
Pir och hav

Ta hand om din hälsa

Hälsoverktyget Prius Health kan hjälpa dig att må bra på och utanför jobbet. Du får hjälp att hantera stress, hitta hälsosamma vanor och förebygga livsstilssjukdomar.

Så här påverkar Unionen

Unionen vill se ett arbetsliv som låter människorna växa både personligt och professionellt och samverkar politiskt för att säkerställa att lagar gällande arbetsmiljö och arbetstid efterföljs. Vi arbetar kontinuerligt för att villkoren i kollektivavtalen utvecklas och förbättras samt för att säkra medlemmens rätt till återhämtning och balans. Unionen vill att alla ska hinna med arbetet under ordinarie arbetstid.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?