Balans i arbetslivet

Arbetsbelastning, övertid och stress ökar i samhället när gränsen mellan arbetstid och fritid alltmer suddas ut.

Balans för personlig hållbarhet

Må bra på och av jobbet - utan den farliga stressen

Balans i livet är en av Unionens hjärtefrågor. Frågan är allt viktigare i dagens arbetsliv där arbetsbelastning, övertid och stress ökar och gränsen mellan arbetstid och fritid suddas ut.

Avsaknad av rimliga samband mellan krav och resurser i arbetet, tillsammans med en otydlig arbetsorganisation gör att många tjänstemän ständigt har för hög arbetsbelastning och inte får den återhämtning de behöver.

Stress är komplext. Ett mindre stresspåslag under kortare tid kan vara gynnsamt, medan ett högt stresspåslag över längre tid kan leda till sjukdom och gränserna för påverkan är individuella.

Balans handlar inte bara om tid utan också om engagemang och kraft att kunna utvecklas – både på jobbet och i privatlivet.

 

Tillräcklig energi för livspusslet?

Att ha energi för att få ihop livspusslet med jobb, aktiviteter, familj och vänner kan ibland vara en utmaning. Hur har det sett ut för dig under den senaste tiden?

Personlig hållbarhet

Vi ger dig verktyg, råd, checklistor, tester och inspiration på vägen mot personlig hållbarhet.

Lag och ansvar

Vad är det som gäller kopplat till arbetsmiljö och personlig hållbarhet - och vems ansvar är det?

Ta hand om din hälsa

Hälsoverktyget Prius Health kan hjälpa dig att må bra på och utanför jobbet. Du får hjälp att hantera stress, hitta hälsosamma vanor och förebygga livsstilssjukdomar.

Stressen i våra liv - vän eller fiende?

Caroline Wiklund är hjärnan bakom föreläsningen ”Stressen i våra liv – vän eller fiende?”. Hon är även en flitigt anlitad föreläsare i stresshantering, återhämtning och arbetsglädje. I den här föreläsningen vill hon få oss att stanna upp och reflektera.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg