Lika rättigheter och möjligheter: Diskrimineringslagen

Online

För vem Förtroendevald
Aktivitetstyp E-kurs när du vill
Omfattning Cirka 1 timme
Datum och plats När du vill Online
Ingen avgift
F-märkt Kursen är F-märkt, vilket innebär att du, som förtroendevald, får gå kursen på betald arbetstid. Tänk på att ha en dialog med din arbetsgivare i god tid i förväg.

Det här är en fristående e-kurs som ingår i ett kurspaket om lika rättigheter och möjligheter. Kurspaketet består av tre e-kurser som du kan komplettera med kursledarledda webbseminarier.

De andra två e-kurserna i kurspaketet Lika rättigheter och möjligheter handlar om Mångfald och inkludering respektive Aktiva åtgärder. Unionen erbjuder webbseminarier på respektive tema en gång per halvår och du som genomfört e-kursen får automatiskt en inbjudan via mejl. 

Introduktion kring diskriminering och diskrimineringslagen

I e-kursen får du veta vilka diskrimineringsgrunderna är och hur normer hänger ihop med dem, vilka former av diskriminering som berörs i diskrimineringslagen och hur du kan känna igen dem. 

Du möter olika situationer där du får ta ställning till om det har förekommit diskriminering och du får förslag på hur du som förtroendevald kan möta medlemmar som utsätts för diskriminering. Du får också tips på vad du som förtroendevald kan tänka på när du driver diskrimineringsärenden.

Bra att veta

E-kursen är digital och därmed kan du ta del av den när du vill. Du har fri tillgång under obegränsad tid och kan gå tillbaka när du har behov att lära mer eller repetera.

Du behöver alltid anmäla dig första gången du vill ta del av en E-kurs när du vill.

Efter anmälan hittar du kursen på Dina kurser och aktiviteter och kan starta direkt (ibland dröjer det en stund innan kursen dyker upp).

När du har avslutat e-kursen kommer den att finnas tillgänglig under fliken ”Slutförda”.

Anmäl dig här

För dig som är medlem i Unionen, logga in för att fortsätta

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg