Global Employer Company Ltd - supplement branschavtal Kabin inom Svenska Flygbranschen

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen. Som inloggad medlem kan du också se förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Dina avtal i korthet

Det här är en kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i dina avtal. För utförlig info, läs mer i respektive avtal. Tänk också på att det kan finnas ett lokalt avtal på din arbetsplats som gäller.

Nuvarande avtalsperiod är 1 december 2020 - 31 mars 2023 och då gäller:

  • 5% löneökning för individuell fördelning på två lönerevisioner (läs mer om löneprocessen i  löneavtal och företagsbilaga nedan)
  • Lönerevision 1 november 2020 och 1 april 2022
  • Ny flexpensionsavsättning 0,4%, totala värdet till  ITP  1,6% vid avtalsperiodens slut
  • Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor 2020-2023

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2020-2023

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera. Unionens tolkningar av hur avtalen ska tillämpas är tillgängliga för inloggade medlemmar.

Löneavtal 2020-2023

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.

Global Employer Company Ltd - Företagsbilagor

Bestämmelser om bland annat tjänstgöring, traktamenten, löner, semester på Global Employer Company Ltd utöver det som regleras i det centrala avtalet för kabinanställda.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg