Arbetsgivaralliansen - Fotbollsspelare

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Så hittar du rätt bland avtalen - Arbetsgivaralliansen - Fotbollsspelare

För att göra det enklare för dig att hitta svar på din fråga förklarar vi här innehållet i några av avtalen nedan. 

  • Avtalsnytt. Kort sammanfattning av några av de viktigaste punkterna i avtalet.
  • Allmänna anställningsvillkor. Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis anställningsform, arbetstid, lön, semester, sjuklön med mera.
  • Övriga avtal. Andra gällande avtal på avtalsområdet och i branschen.

Allmänna anställningsvillkor - 2020-01-01 – tillsvidare

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis anställningsform, arbetstid, lön, semester, sjuklön med mera.

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan  PTK  (där Unionen ingår) och Arbetsgivaralliansen som gäller från 1 oktober 2022. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och  uppsägning  av  anställningsavtal  från arbetsgivarens sida. Huvudavtalet reglerar även  omställningsstöd kompetensstöd  och kompletterande studiestöd som anställda kan få via  omställningsorganisation . Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom PTK ska samverka i vissa förhandlingar.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg