AAP Aviation Crew AB - företagsbilaga Kabin inom Svenska Flygbranschen

Ditt kollektivavtal består av flera avtal. Här hittar du dem och även sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen.

Kollektivavtalet är flera avtal - dina viktigaste:

Allmänna anställningsvillkor 2023-2025

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet,  uppsägning  med mera (gäller från och med 2024-04-01 för AAP Aviation Crew AB)

Löneavtal 2023-2025

I löneavtalet beskrivs lönenivåer och övrig information kring löneprocessen. (gäller från och med 2024-04-01 för AAP Aviation Crew AB). 

AAP Aviation Crew AB - Företagsbilaga

Bestämmelser om bland annat tjänstgöring, löner och semester på AAP Aviation Crew utöver det som regleras i det centrala kollektivavtalet för kabinanställda.

Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd

Nytt avtal mellan  PTK  (där Unionen ingår) och Svenskt Näringsliv som gäller från 1 oktober 2022. I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och  uppsägning  av  anställningsavtal  från arbetsgivarens sidaHuvudavtalet reglerar även  omställningsstöd kompetensstöd  och kompletterande studiestöd som anställda kan få via omställningsorganisationen TRR. Här finns också beskrivet hur tjänstemannaförbund inom  PTK  ska samverka i vissa förhandlingar.

Förtroendevald? På Mitt Uppdrag finns mer underlag

Om du är förtroendevald finns mer information på avtalsområdet på Mitt Uppdrag. Logga in och klicka dig vidare på sidan Mitt Uppdrag via ingången "Lag och avtal" och sedan "Avtalsinformation".

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg