Distansarbetets effekter – ett diskussionsunderlag

40 procent av de som arbetat på distans under pandemin uppgav i Unionens undersökning att distansarbete medför att de arbetar fler timmar per dag. Vi ser alltså en tendens att distansarbete kan leda till ökad arbetstid, vilket i sin tur kan leda till ökad risk för utmattningssyndrom eller andra hälsoproblem kopplade till arbetet.

Diskussionsunderlaget är framtaget för att kunna användas i samverkan mellan arbetsmiljöombud , chefer och andra fackliga representanter. Här presenteras resultat från en undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Unionen om tjänstemännens relation till distansarbete, tillsammans med frågor att lyfta i en diskussion och länkar till material för fördjupning på området.

Ytterligare stöd för att skapa en bra lösning kring distansarbete på arbetsplatsen är att skaffa en policy för distansarbete

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg