Uppdraget som Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud (skyddsombud) i Unionen arbetar du för att du och dina arbetskamrater ska må bra av och på jobbet

Uppdraget som amo

Välkommen till ditt nya spännande uppdrag!

Vad kul att du har blivit vald till  arbetsmiljöombud på ditt jobb. Arbetsmiljöombudets uppgift är att tillsammans med kollegorna se till att ni mår bra både på och av jobbet, eftersom arbetsmiljön påverkar hälsan – både kroppsligt och själsligt. Du blir en viktig budbärare för dina kollegor i dialogen med arbetsgivaren och facket. Många förtroendevalda vittnar om att uppdraget både är stimulerande och lärorikt, och att det ger en bra känsla i magen att kunna bidra till att förbättra för alla i både stort och smått. 

Som förtroendevald i Unionen får du stöd och ett brett utbud av kurser och aktiviteter för att rusta dig för uppdraget. 

Detta ingår i ditt uppdrag som arbetsmiljöombud

  • Representerar dina kollegor i arbetsmiljöfrågor
  • Håller ögonen på den psykiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som handlar om samspelet mellan dig och dina arbetskamrater och er miljö, till exempel stress och kränkande särbehandling
  • Är uppmärksam på den fysiska arbetsmiljön. Det kan exempelvis handla om belysning, ventilation, möblering och buller
  • Har regelbundna möten med din chef för att diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen
  • Deltar i det systematiska arbetsmiljöarbetet, medverkar i riskbedömningar och kan ingå i arbetsplatsens eventuella skyddskommitté
  • Kan i vissa situationer begära arbetsmiljöåtgärder, och i extrema situationer kan du till och med stoppa arbetet

Kom i gång med ditt uppdrag!

Redan från starten är det bra att ha en struktur för arbetsmiljöarbetet. Börja med att fundera på vad du vill uppnå med ditt uppdrag. Gör sedan en enkel att-göra-lista för hur du vill lägga upp arbetet. Här får du några bra och viktiga tips på vad den kan innehålla:

  • Om det inte redan finns upparbetade samarbetsrutiner, ta kontakt med din chef/arbetsgivare och ta reda på hur arbetsmiljöorganisationen ser ut hos er. Föreslå gärna regelbundna möten för att diskutera arbetsmiljön. 

  • Gå en kurs för att komma i gång med uppdraget. 

  • Ta reda på om det finns en företagshälsovård och vad de hjälper till med.

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Som  arbetsmiljöombud  har du en viktig roll för att dina kollegor ska må bra på arbetsplatsen. Men du är också ett viktigt stöd för arbetsgivaren, som är den som alltid har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra. 

För att du ska kunna sköta din uppgift bra har du rätt till information och att ta del av handlingar som rör förändringar med betydelse för arbetsmiljön, exempelvis omorganisationer. Du har rätt till ledighet från ordinarie arbetsuppgifter för att du ska kunna sköta ditt uppdrag. Om du behöver utbildning i arbetsmiljöfrågar har du rätt till ledighet för utbildning på betald arbetstid.

Hitta former för samarbete

Se till att hitta bra samarbetsformer om det finns en klubb i Unionen eller en eller flera arbetsplatsombud  på ditt företag. Frågor om exempelvis arbetstid, organisationsutveckling och  kompetensutveckling kan ni med fördel driva gemensamt. 

Om ni är flera arbetsmiljöombud/ skyddsombud ska ett utses till huvudarbetsmiljöombud (HAMO). Ni vinner såklart på att samarbeta, det är alltid lättare att vara flera för att kunna bolla frågor med varandra, även om ni kanske kanske kommer från olika fackförbund.

Tillsammans med arbetsgivaren, klubben, arbetsplatsombud och andra förtroendevalda inom Unionen kan du arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor. Dialog och samverkan ger en bra grund för arbetsmiljöarbetet.

E-kurs: Introduktion för arbetsmiljöombud

I den här e-kursen får du en kort introduktion till uppdraget som arbetsmiljöombud. Du får veta vad som ingår i ditt uppdrag, vilka lagar och regler som styr arbetsmiljöarbetet och vilka rättigheter och skyldigheter du har.
Info icon Shape info icon

När det finns fler än ett arbetsmiljöombud på din arbetsplats utser ni ett huvudarbetsmiljöombud, även kallad HAMO. Finns det flera fackliga organisationer på arbetsplatsen kan det finnas fler än ett HAMO. 

Meddela chefen

Var noga med att meddela chefen/arbetsgivaren att du är vald till arbetsmiljöombud. Först då gäller dina rättigheter och skyldigheter som arbetsmiljöombud. Arbetsgivaren ska offentliggöra vem som är arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.

Finns det klubb på arbetsplatsen

Om det finns en klubb på arbetsplatsen är det den som kallar till medlemsmöten. I annat fall är det arbetsmiljöombudets uppgift. Om du behöver hjälp med att ordna ett möte kan du kontakta Unionens regionkontor.

 

Årets Uppstickare 2021: Jessica Larsson kämpar för bättre arbetsmiljö bland svett och roddmaskiner.

Årets nytänkare 2021: Teres Kolbert tänker kreativt på en positiv arbetsplats.

Mitt Uppdrag

Här hittar du praktiska verktyg och checklistor som underlättar i din roll som förtroendevald.

Tips på digitala arbetsmiljötidningar

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg