Uppdraget som Arbetsmiljöombud

Som arbetsmiljöombud (skyddsombud) i Unionen verkar du för att du och dina arbetskamrater ska må bra av och på jobbet

Glad kvinna tittar in i kameran

Grattis du är vald till arbetsmiljöombud! 

Arbetsmiljöombudets uppgift är att tillsammans med kollegorna se till att ni mår bra både på och av jobbet, eftersom arbetsmiljön påverkar hälsan – både kroppsligt och själsligt. Du blir en viktig budbärare för dina kollegor i dialogen med arbetsgivaren och facket. Många förtroendevalda vittnar om att uppdraget både är stimulerande och lärorikt, och att det ger en bra känsla i magen att kunna bidra till att förbättra för alla i både stort och smått. 

Som förtroendevald i Unionen får du stöd och ett brett utbud av kurser och aktiviteter för att rusta dig för uppdraget. 

In English: The role of work environment representative

Detta ingår bland annat i ditt uppdrag som arbetsmiljöombud

  • Att representera dina kollegor i arbetsmiljöfrågor
  • Att hålla ögonen på den sociala och organisatoriska arbetsmiljön som handlar om samspelet mellan dig och dina arbetskamrater och er miljö, till exempel stress och kränkande särbehandling
  • Att vara uppmärksam på den fysiska arbetsmiljön. Det kan exempelvis handla om belysning, ventilation, möblering och buller
  • Att ha regelbundna möten med din chef för att diskutera arbetsmiljön på arbetsplatsen
  • Att delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, medverkar i riskbedömningar och kan ingå i arbetsplatsens eventuella skyddskommitté
  • Att i vissa situationer begära arbetsmiljöåtgärder, och i extrema situationer kan du till och med stoppa arbetet

Kom i gång med ditt uppdrag!

Redan från starten är det bra att ha en struktur för arbetsmiljöarbetet. Börja med att fundera på vad du vill uppnå med ditt uppdrag. Gör sedan en enkel att-göra-lista för hur du vill lägga upp arbetet. Här får du några bra och viktiga tips på vad den kan innehålla:

  • Om det inte redan finns upparbetade samarbetsrutiner, ta kontakt med din chef/arbetsgivare och ta reda på hur arbetsmiljöorganisationen ser ut hos er. Föreslå gärna regelbundna möten för att diskutera arbetsmiljön. 

  • Gå en kurs för att komma i gång med uppdraget. 

  • Ta reda på om det finns en företagshälsovård och vad de hjälper till med.

Info icon Shape info icon

När det finns fler än ett arbetsmiljöombud ( skyddsombud ) på arbetsplatsen ska ni utse ett huvudarbetsmiljöombud, även kallad HAMO. Finns det flera fackliga organisationer på arbetsplatsen kan det finnas fler än ett HAMO. 

Arbetsgivaren har ansvaret för arbetsmiljön

Som  arbetsmiljöombud  har du en viktig roll för att dina kollegor ska må bra på arbetsplatsen. Men du är också ett viktigt stöd för arbetsgivaren, som är den som alltid har det yttersta ansvaret för att arbetsmiljön är bra. 

För att du ska kunna sköta din uppgift bra har du rätt till information och att ta del av handlingar som rör förändringar med betydelse för arbetsmiljön, exempelvis omorganisationer. Du har rätt till ledighet från ordinarie arbetsuppgifter för att du ska kunna sköta ditt uppdrag. Om du behöver utbildning i arbetsmiljöfrågor har du rätt till ledighet för utbildning på betald arbetstid.

Hitta former för samarbete

Tillsammans med arbetsgivaren, klubben eller arbetsplatsombud och andra förtroendevalda inom Unionen kan du arbeta för att öka medvetenheten kring arbetsmiljöfrågor. Frågor om exempelvis arbetstid, organisationsutveckling och kompetensutveckling kan ni med fördel driva gemensamt. t.

Kompetensutveckling på köpet!

Uppdraget som  arbetsmiljöombud  eller huvudarbetsmiljöombud är inte bara bra för arbetsplatsen, utan även för dig själv och din personliga utveckling. Du får tillgång till kurser som du har möjlighet att gå under betald arbetstid.

Som länken mellan arbetsgivare och kollegor får du praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. Det har du nytta av både i ditt nuvarande och kommande yrkesliv. Unionens fackliga rådgivare och ditt  regionkontor  stöttar dig så att du blir trygg och säker i din roll. Dessutom är det en meriterande erfarenhet att ha med på ditt cv.

AFA stöd för arbetsmiljöutbildning

Nu kan du som chef och  arbetsmiljöombud  få ersättning från AFA när du går en arbetsmiljöutbildning! 

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Kurs: Bättre arbetsmiljö (BAM)

Kursen ger dig grundläggande kunskaper i arbetsmiljö och metoder att arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågorna på din arbetsplats. Du lär dig ett arbetssätt som gör det enkelt att jobba med arbetsmiljö i vardagen.

Prevents mejlskolor om arbetsmiljö

Vald till arbetsmiljöombud? Och inte en susning om vad det innebär? I Prevents mejlskolor får du tre mejl med en massa nyttiga tips och goda råd om ditt nya uppdrag.

Meddela chefen

Var noga med att meddela chefen/arbetsgivaren att du är vald till arbetsmiljöombud. Först då gäller dina rättigheter och skyldigheter som arbetsmiljöombud. Arbetsgivaren ska offentliggöra vem som är arbetsmiljöombud på arbetsplatsen.

Finns det klubb på arbetsplatsen

Om det finns en klubb på arbetsplatsen är det den som kallar till medlemsmöten. I annat fall är det arbetsmiljöombudets uppgift. Om du behöver hjälp med att ordna ett möte kan du kontakta Unionens regionkontor.

Mallar och checklistor för förtroendevalda

För att stödja dig som är förtroendevald har vi tagit fram mallar, checklistor och annat som gör nytta för dig i ditt uppdrag.

 

Årets Uppstickare 2021: Jessica Larsson kämpar för bättre arbetsmiljö bland svett och roddmaskiner.

Årets nytänkare 2021: Teres Kolbert tänker kreativt på en positiv arbetsplats.

Mitt Uppdrag

Här finns verktygen som underlättar i din roll som förtroendevald.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg