Rapport: Livslångt lärande på frammarsch

Högskolornas förberedelser för det nya omställningsstudiestödet.

Det nya omställningsstudiestödet kommer att ge fler yrkesverksamma möjligheter att studera. Efterfrågan är särskilt stor på utbildning på högskolenivå. Unionen har därför genomfört en enkätundersökning, riktad till utbildningsansvariga vid lärosätenas fakulteter, för att ta reda på hur förberedda lärosätena är för att ta emot denna nya grupp. 

Med den här rapporten visar Unionen hur universitet och högskolor förbereder sig för att ta emot de nya yrkesverksamma studenter som kommer att söka sig till högskolan. 

4 av 5 lärosäten räknar med att efterfrågan på utbildning för yrkesverksamma kommer att öka

Av rapporten framgår att 4 av 5 lärosäten räknar med att efterfrågan på utbildning för yrkesverksamma kommer att öka när omställningsstudiestödet införs. Många universitet och högskolor har påbörjat ett utvecklingsarbete för att bättre kunna möta efterfrågan på utbildning för yrkesverksamma. Samtidigt är det tydligt att många lärosäten upplever resurserna som ett hinder för att anpassa utbildningsutbudet och möta behoven. 

  1. Reformera resurstilldelningssystemet  

  2. Inför långsiktiga resurser för livslångt lärande utanför takbeloppet  

  3. Följ upp lärosätenas uppdrag att främja med livslångt lärande  

  4. Utveckla lärosätenas arbete med validering 

Om rapporten: Rapporten baseras på en enkät som sändes ut till 116 fakulteter, 48 svarade (svarsfrekvens: 41,4 procent). 23 fakulteter svarade att resurser är ett hinder för att tillhandahålla utbildning till yrkesverksamma, nio svarar att system för antagning och validering är ett hinder och fem svarar övrigt.  

Av de total 49 lärosäten som finns i Sverige är 26 representerade i undersökningen. De 26 lärosäten som svarar samlar totalt 81 procent av alla landets högskolestudenter.  

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg