Rapport: Hur sjuka är tjänstemännen?

Unionens rapport "Hur sjuka är tjänstemännen?" visar att allt fler tjänstemän hamnar i långa sjukskrivningar, särskilt kvinnor mitt i livet. Statistiken är helt ny och bygger på faktiska siffror från Alecta. Unionen ser att siffrorna är en tydlig indikator på att arbetsgivarna måste ta det psykosociala arbetsmiljöarbetet på större allvar om vi ska få ett hållbart arbetsliv.

Rapporten redovisar tidigare opublicerad statistik som tagits fram av Alecta för Unionens räkning och som tolkats av Unionen. Det som redovisas är sjukfall längre än 90 dagar, bland tjänstemän i olika branscher i den privata sektorn.

Statistiken redovisas från år 2008 och fram till och med år 2015. Rapporten bygger på registerdata, det vill säga faktiska siffror på hur det verkligen ser ut bland privatanställda tjänstemän , som arbetar på arbetsplatser som omfattas av kollektivavtal ( ITP -avtalet).

  • Antalet långa sjukskrivningar (tre månader och längre) har ökat bland tjänstemännen i samtliga branscher på den privata arbetsmarknaden, mellan 2008 och 2015.

  • Totalt sett är sjukfrånvaron högst bland de tjänstemän som arbetar inom branscherna Vård och omsorg, Annan serviceverksamhet, Finans- och försäkringsverksamhet, Utbildning, Transport och magasinering samt Hotell- och restaurangverksamhet. Lägst är sjukfrånvaron bland tjänstemännen inom Byggverksamhet och Tillverkning.

  • Sjukfrånvaron är betydligt högre bland kvinnor än bland män och det är bland kvinnor ”mitt i livet” som sjukfrånvaron är som högst. Bland kvinnor har antalet sjukfall ökat med 85 procent och bland män är ökningen 54 procent.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg