Rapport: Föräldravänligt arbetsliv 2019

I rapporten Föräldravänligt arbetsliv 2019 undersöker Unionen vilka faktorer tjänstemän i privat sektor upplever är viktigast för att kombinera barn och jobb. Unionen har även undersökt hur föräldravänligt arbetslivet bedöms vara i nuläget.

Resultaten visar att nästan sju av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldersspannet 0-11 år anser att det är mycket viktigt att arbetslivet är föräldravänligt. Drygt sex av tio anser att deras nuvarande arbetsplats är föräldravänlig. Rapporten innehåller även en vägledning till Unionens förtroendevalda om hur de kan vara pådrivande i arbetet för föräldravänliga arbetsplatser.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg