Rapport: Arbetskraftsinvandring Snabbpanelen mars 2017

Unionen genomförde i mars 2017 en undersökning i sin Snabbpanel i syfte att kartlägga nulägessituationen i näringslivet gällande arbetskraftsinvandring och behovet av kompetens.Resultaten visar att brist på arbetskraft med rätt kompetens är ett tillväxthinder för många företag och vidare att en förhållandevis stor andel av företagen idag har arbetskraftsinvandrade anställda i den svenska verksamheten.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg