Svensk Handel - Apoteksanställda

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Kollektivavtal för:
Farmaci & Hälsa

Avtalsinformation

Avtalsnytt 2019 (PDF 351kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det sista året (2019-05-01 - 2020-04-30) i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2018 (PDF 233kb)
En kort sammanfattning av vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden.
Avtalsnytt 2017 (PDF 92kb)
En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.
Information om höjt tak för sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och anpassning av kollektivavtalen fr.o.m. 1 juli 2018.
Information om att från och med den 1 januari 2019 ändras både sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken så att den tidigare karensdagen avskaffas. I stället införs en annan karens som ska vara mer lika för alla. I Cirkuläret kan du läsa om förändringen

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.
Gällande hantering av övergångsbestämmelser som regleras i protokoll 2009-02-06 - 2009-05-19 mellan Almega Tjänsteförbunden och Sveriges Farmaceuter, Farmaciförbundet och Unionen.

Övriga gällande avtal

Avtal tecknat 2015-06-15 mellan Svensk Handel, Unionen, Arbetsgivarföreningen KFO, Akademikerförbunden och Handelsanställdas förbund.
Utvecklingsavtalet (PDF 250kb)
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Lön

Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.
Löneavtal 2017-2020 (PDF 276kb)
Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen

Handledning, rekommendationer

Omställning i handeln (PDF 4526kb)
Partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist

Avtalsnytt 2019

Den 1 januari 2019 avskaffas karensdagen och karensavdrag införs efter ändring i sjuklönelagen och socialförsäkringsbalken.

Avtalsnytt 2018

Nu finns avtalsnytt 2018 med vad som gäller för det andra året i den treåriga avtalsperioden på avtalsområdet publicerad här på sidan. Använd som stöd om du behöver ha koll vad som är avtalat inför nästa lönerevision . Om du har klubb på din arbetsplats kan det finnas lokala avtal och överenskommelser som kan påverka dina villkor.

Den 1 juli 2018 höjdes taket för sjukpenningsgrundande inkomst enligt Socialförsäkringsbalken från 7,5 till 8 prisbasbelopp .

Mer information om ändringen kan du läsa i "Cirkulär om höjt tak för SGI".
Kollektivavtalet har justerats digitalt.

Avtalsperioden 2017-2020

Avtalet gäller för perioden 1 maj 2017 - 30 april 2020.
 

Löneavtal med löneutrymme om 2,0% 2017, 2.0% 2018 och 2,0% 2019 och där lägstalönerna räknas upp på samma sätt.

Nya avsättningar till flexpension/deltidspension på 0,2% 2017 och 0,3% 2019. I huvudsak en prolongering av allmänna anställningsvillkor förutom på en punkt, att i stället för semesterdagar betalas en semesterersättning ut på 12,5% för kortare anställningar än 3 månader.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020".

Avtalen kan du läsa och ladda ner, se ovan.

(Uppdaterat 2019-01-15)

 

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?