Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet - Skogsbruk

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar till hur avtalsvillkoren ska tolkas.

Avtalsinformation

En kort sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet.

Allmänna anställningsvillkor

Avtal om vilka allmänna villkor som gäller för exempelvis arbetstid, övertidskompensation, semester, sjuklön, ledighet, uppsägning med mera.
Avtalets ursprungliga förhandlingsprotokoll.

Lön

Lönenivåer och övrig information kring löneprocessen.
Till dig som löneförhandlar för medlemmarna på din arbetsplats. Här finns kommentar till löneavtalet, bakgrund till de senaste avtalsförhandlingarna samt en vägledning för arbetet med löner.

Övriga gällande avtal

Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister
Avtalet innehåller även skiljedomsregler för skiljenämnden i uppfinnar- och konkurrensklausulstvister

Handledning, rekommendationer

Den partsgemensamma handledningen har tagits fram av parterna inom Industrin.
Kollektivavtal för: 
Industri & Teknik

Avtalsperioden 2017-2020

Unionen och Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet (SLA) har träffat ett nytt avtal för område Skogsbruk som gäller perioden 2017-06-01 – 2020-03-31.
Avtalet är på 34 månader för att framöver löpa ut samtidigt som merparten av avtalen inom Industriavtalet.

Under avtalsperioden gäller följande procentsatser för löneökningar: 1,67 procent per 2017-06-01, 2,0 procent per 2018-04-01 och 2,0 procent per 2019-04-01.
Att löneökningen det första året är 1,67 procent beror på att avtalet är på 34 månader och att den första avtalsperioden är 10 månader.
Individgaranti på minst 242 kronor 2017-06-01, 290 kronor 2018-04-01 och 290 kronor 2019-04-01.

Avsättningarna till tjänstepensionen inom ramen för flexpension (deltidspension) kommer utökas under avtalsperioden. Det tillförs ytterligare avsättningar med 0,2 procent 2017 och 0,3 procent 2019.

Avtalet ger bra möjligheter till fortsatta reallöneökningar och utöver löneökningarna ger nya avsättningar till flexpension goda förutsättningar att stärka upp pensionen.

Mer information finns i Avtalsnytt 2017.

Avtalsperioden
Avtalet gäller från 1 juni 2017 till och med 31 mars 2017.

Aktuella avtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK
Avtalen om rätten till arbetstagares uppfinningar, avtal om användning av konkurrensklausuler och avtal om skiljedomsregler tecknades av PTK och Svenskt Näringsliv den 2 juli 2015. Avtalen har antagits att gälla på ditt avtalsområde från den 1 december 2015.

Om du behöver de tidigare gällande avtalstexterna för Uppfinnar- respektive Konkurrensklausulsavtalet, kontakta Unionens Rådgivning 0770-870 870.

Avtal du omfattas av
Det finns många avtal för detta område, de viktigaste är samlade i trycket "Tjänstemannaavtalen 2017-2020".

(Uppdaterat 2018-02-09)

 

Nyckelord: 

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Ja Nej