Har du koll på de nya lagarna?

I somras trädde en rad nya lagar i kraft. Bland nyheterna som kan komma att påverka dig som ensamföretagare märks till exempel en skärpning av konsumentskyddet och en höjd omsättningsgräns för momsbefrielse.

Help us make Unionen better

Did the information on this page help you?

Betyg