Motioner direkt till styrelsen

En motion är ett förslag på vad du tycker Unionen ska tänka, tycka eller åstadkomma. Som medlem har du rätt att skicka in motioner till olika delar av förbundet. Du kan alltid skicka motioner direkt till regionstyrelsen eller förbundsstyrelsen.

Skicka motioner när du vill 

Unionen är en medlemsstyrd organisation. Alla medlemmar har rätt att skicka motioner till Unionens olika demokratiska möten: kongressen, förbundsrådet och regionrådet. Mötena hålls på fasta tidpunkter under året. Du kan alltid skicka motioner direkt till din regionstyrelse eller till förbundsstyrelsen, utan att vänta in någon särskild tidpunkt. Skillnaden är att det är styrelsen som tar ställning till ditt förslag, istället för att det tas upp i ett demokratiskt forum där medlemsvalda ombud röstar om förslaget. 

Motioner till regionstyrelsen

Hit skickar du motioner med förslag som bara rör din region och dess medlemmar. Skicka motionen direkt till styrelsen i din region. 

Kontaktuppgifter till Unionens regionstyrelser

Motioner till förbundsstyrelsen

Till förbundsstyrelsen skickar du motioner som berör hela Unionen och alla medlemmar i landet.

Motioner till förbundsstyrelsen skickas till motion@unionen.se

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg