Uppdraget i Unionen Norrbottens regionstyrelse

Vad innebär ett uppdrag i regionstyrelsen? Hur mycket tid tar det? Vad förväntas av mig? Frågorna kan vara många när du får möjlighet att gå in i ett förtroendeuppdrag i Unionen. Här berättar våra nuvarande ledamöter om uppdraget.

Uppdraget i regionstyrelsen

  • Att leda regionens verksamhet och organisation
  • Sätter upp mål för och utvärderar regionens verksamhet
  • Ansvar för att med hjälp av regionkontoret opinionsbilda i Unionen hjärtefrågor

Kort sagt kan man säga att regionstyrelsen beslutar om vad regionen skall göra och de anställda/regionkontoret om hur.

Regionstyrelsen har ca 10st möten per år (1 gång/mån med uppehåll över jul och sommaren).

Dessa möten hålls oftast på regionkontoret i Luleå och mellan kl10:00-16.00. 2 ggr per år föreläggs mötena på annan ort i regionen och är då två dagar istället för en.

Arbetet i Unionen Norrbottens styrelse präglas av glädje, humor och ett tillåtande klimat där stor vikt läggs på att vi tillsammans mår bra, trivs och utvecklas för att vi ska göra ett bra jobb.

Utgångspunkten för vårt arbete är att alltid ha regionens medlemmars bästa i fokus.

Att sitta med i Regionstyrelsen ger stora möjligheter till personlig utveckling och att påverka förbundet.

Unionen ersätter förlorad arbetsinkomst och man får även reseersättning.  Utöver detta tillkommer ett årsarvode och mötesarvode.

Regionen är en av 18 regioner i förbundet. Norrbottens regionkontor (RK) är bemannat med en regionchef (RC) och 10 anställda varav 8 är ombudsmän.