Unionens konjunkturprognos: Arbetslösheten når topp i höst

Coronavirusets effekter blir långvariga för svensk ekonomi. Under 2020 faller Sveriges BNP med 7,5 procent och arbetslösheten når en topp på 12 procent i höst. Det spår Unionens konjunkturprognos som släpps idag.

Coronavirusets effekter blir långvariga för svensk ekonomi. Under 2020 faller Sveriges BNP med 7,5 procent och arbetslösheten når en topp på 12 procent i höst. Det spår Unionens konjunkturprognos som släpps idag.

2020-05-13

– Coronakrisen ger svensk ekonomi en ordentlig smäll. Det kommer ta tid innan efterfrågan är tillbaka där vi var innan krisen och den globala lågkonjunkturen kommer slå hårt mot svensk export, säger Katarina Lundahl, chefsekonom på Unionen.

Enligt Unionens prognos beräknas Sveriges BNP falla med 7,5 procent i år, för att sedan delvis återhämta sig med en BNP-tillväxt på 4,5 procent år 2021. Arbetslösheten når en topp på runt 12 procent i höst, men beräknas därefter sakta sjunka. Produktionen inom fordonsindustrin minskar med runt 30 procent i år.

– I början slog krisen hårt mot delar av tjänstesektorn, som handel och besöksnäring. Men nu ser vi att även mer tjänstemannatunga branscher får det tufft, som konsultverksamheter och delar av industrin, säger Katarina Lundahl.

I prognosen spås att det kommer att komma nya vågor av uppsägningar vartefter företagen får en tydligare bild av efterfrågan framöver. Det gäller inte minst inom industrin, som har använt sig av korttidsarbete i stor utsträckning, men där sjunkande global efterfrågan kommer göra att en del företag måste anpassa sig efter en ny verklighet.

– Samtidigt ser vi att Sverige går in i den här krisen med många styrkor jämfört med andra länder. Vi har goda förutsättningar att komma stärkta ur den, men särskilt 2020 blir ett tufft år.

Unionens klubbar tror på långt försäljningstapp

I Unionens konjunkturrapport redovisas också hur Unionens fackklubbar ser på utvecklingen för försäljning och investeringar på det egna företaget. Två tredjedelar av klubbarna uppger att de har sett en minskad försäljning på grund av Coronakrisen. Av dem tror över hälften att det dröjer till nästa år innan företaget är tillbaka på samma försäljningsnivå som innan krisen.

Nära två tredjedelar av klubbarna anger att investeringsnivån kommer minska under år 2020. Men undersökningen visar även att fallet i investeringarna väntas bli mindre inom forskning, utveckling och IT än för investeringarna i stort. Det gäller särskilt på industriföretagen.

– Nära hälften av industriklubbarna säger att investeringarna i FoU-verksamhet och IT kommer ligga kvar på samma nivå som innan krisen eller öka. Det är positivt att man försöker värna viktiga framtidssatsningar i det rådande tuffa läget, säger Katarina Lundahl.

 

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg