"Vänta inte tills du behöver oss!"

"Vänta inte med att ansöka om medlemskap i facket tills du behöver oss", vädjar nu Unionens rådgivare. Varför? "För du måste ha varit medlem i minst tre månader för att vi ska kunna hjälpa dig i förhandlingsärenden med arbetsgivaren."

Bli medlem här