Här finns framtidsjobben – vi har listan!

Coronapandemin har skyndat på automatiseringen och digitaliseringen. Jobb effektiviseras, många förändras, vissa försvinner. Så hur ser framtiden (som snart är här) ut? Vilka tjänstemannayrken i privat sektor är på uppgång? Inom vilka områden kommer företagen att skrika efter kompetens? Unionen har listan.