Söka klubbanslag efter årsmötet

Efter årsmötet kan klubben ansöka om klubbanslag från regionen.

För att få anslaget ska följande handlingar skickas till regionkontoret:

  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse
  • revisionsberättelse

Därefter kan utbetalning av anslag göras. Om ni saknar klubbkonto utbetalas det via en klubbavi som ni löser in fysiskt hos bank/ ombud .

Läs mer om årsmötet

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?