Söka klubbanslag efter årsmötet

Efter årsmötet kan klubben ansöka om klubbanslag från regionen. Dessa handlingar behöver du skicka till regionkontoret. Därefter kan utbetalning av anslag göras.

För att få anslaget ska följande handlingar skickas till regionkontoret:

  • årsmötesprotokoll
  • verksamhetsberättelse
  • revisionsberättelse

Om ni i klubbstyren saknar bankkonto kan ni istället ansöka om att få klubbanslaget utbetalt till en styrelsemedlems konto. Beloppet måste vara under 5000 kr.

Läs mer om årsmötet

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg