Chef

Expertstöd för dig som chef. Här kan du lära dig mer om arbetsrätt och arbetsmiljö. Ta hjälp av Unionens rådgivare, förhandlare, specialister och jurister när du behöver råd. Vi är helt enkelt experter på dina rättigheter och villkor i arbetslivet.

Ditt chefsliv

Lagar om arbetsrätt

Arbetsrätten är den lagstiftning som reglerar förhållandet mellan anställda och arbetsgivare. Lär dig mer om lagarna som omfattas här.

Checklista för jämställda löner

11 tips på hur du kan bidra till jämställda löner. Här lyfter vi de viktigaste framgångsfaktorerna. Hur många check får ditt jobb?

Unionens aktiviteter och kurser för dig som är chef

För dig som är chef och medlem i facket ser arbetslivets frågor ibland ut på ett annorlunda vis än för andra medlemmar. 

Läs mer om vad du ska tänka på när du skriver på för ett nytt jobb eller ser över ditt nuvarande anställningsavtal . Här finns också tips om vad du ska tänka på när du anställer, håller utvecklingsamtal och hur du systematiskt arbetar för att skapa en bra arbetsmiljö på din arbetsplats. 

Dokument

Broschyr: Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Broschyr: Inför vd-uppdraget

Broschyr:  Fördjupad information om chefskontrakt

Checklista: Checklista för jämställda löner

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?