Förhandla i frågor om digital integritet

Det här materialet är för förtroendevalda om hur vi kan påverka och förhandla kring frågor om så kallad digital integritet.

Information som är nödvändig för att leda och fördela arbetet

Gemensamt för frågorna om digital integritet i arbetslivet är att de omfattar vad en arbetsgivare vet och bör veta om sina anställda. Grundprincipen måste alltid vara att arbetsgivaren ska veta så lite som möjligt och bara samla in information om de anställda som är nödvändig för att kunna leda och fördela arbetet.

Vad gäller för arbetsgivarens behandling av arbetstagares personuppgifter?

Dataskyddets fem viktiga delar

I det dagliga arbetet med digital integritet kan lagstiftningen delas upp i fem viktiga delar:

  1. Arbetsgivaren måste ha laglig grund för behandling av arbetstagarnas personuppgifter,
  2. Arbetsgivaren måste ha beaktat om behandlingen omfattas av särskilda bestämmelser,
  3. Arbetsgivaren måste följa de grundläggande principerna för behandling av arbetstagarnas personuppgifter,
  4. Arbetsgivaren måste informera arbetstagarna om behandlingen av deras personuppgifter,
  5. Arbetsgivaren ska MBL-förhandla införandet av system, tjänster och rutiner som innefattar behandling av arbetstagarnas personuppgifter. I detta ingår införandet av olika policys kopplade till digital integritet.

Det finns flera lagliga grunder i dataskyddsförordningen och alla är inte aktuella i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Detsamma gäller de grundläggande principerna, vissa är mer relevanta än andra. Nedan fokuserar vi på de som har mest betydelse för dig som  förtroendevald  i ditt arbete

För en del personuppgiftsbehandlingar gäller särskilda bestämmelser eftersom de kräver särskild hänsyn. Hit hör behandlingar av de så kallade känsliga personuppgifterna, barns personuppgifter och uppgift om personnummer samt uppgift om brott. Men även så kallade automatiserade beslut. Till de känsliga personuppgifterna hör bland annat uppgifter om hälsa, biometriska uppgifter, religiös tillhörighet och facklig anslutning.

På Mitt uppdrag finns hela materialet

Som förtroendevald kan du ta del av hela underlaget på Mitt uppdrag. Via länken kommer du till resten av materialet (kräver inloggning).

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg