Hitta motivation och balans genom självledarskap

Självledarskap, förmågan att leda sig själv blir en allt vanligare fråga när du blir kallad till en intervju som anställd och som chef.

Therese Svanström
Therese Svanström, f. d. kanslichef på Unionen

En återkommande fråga vid intervjutillfället är hur du hittar balansen och hanterar stress eller hur du undviker att hamna i negativa spiraler vid eventuella konflikter. Oftast är syftet med dessa frågor att ta reda på om du kan leda dig själv bort från konflikter och negativitet och leda dig själv TILL en hälsosam tillvaro. Kanske känner du också igen frågorna ”Vad gör du för att återhämta dig?” och ”Vad gör du för att vara trygg i din profession som chef och inte gå in i en konflikt?”

Grundläggande för självledarskap är en nära och tillitsfull dialog, där chefer känner att det finns en tilltro till deras förmåga och att de inte behöver bevisa sig hela tiden. Att det finns möjlighet till rak och ärlig dialog för att få hjälp och stöd att hitta vägen framåt. Det kan handla om resultat, men också möjlighet att med sin chef dryfta bekymmer och när det inte riktigt går som det borde. Att öppna upp för en egen vilja att ha en sådan dialog med sin chef är ett bra verktyg för att hitta balans och veta vad man behöver lägga energi på och vad man kan känna sig nöjd med.

Varför självledarskap?

Tidigare var synen på ledarskap att en person skulle leda, ”kontrollera” och påverka gruppen. Individens roll att utveckla sig själva och leda sig själva var inte av intresse. Moderna organisationer och företag, däremot, uppmuntrar självledarskap som ett sätt att stärka människors beslutsförmåga för att lyckas med olika arbetsuppgifter. Forskning har visat att självledarskap leder till mer innovation på arbetsplatser.

Att förstärka självledarskap innebär starkare arbetsplatser som också klarar av konflikter bättre. Det är mer sannolikt att medarbetarna tar tag i eventuella konflikter själva istället för att vända sig till chefen. Forskning visar att självledarskap också leder till större motivation bland medarbetarna. En risk kan vara att det ger utrymme till flera informella ledare vilket gör det viktigt att chefen förtydligar beslutsmandatet.

Ditt ansvar som chef och din hälsa

Vare sig du är chef eller anställd så finns det krav att kunna leda sig själv för att också kunna vara en bra kollega eller ledare. Som chef har du dessutom arbetsmiljöansvar för att få andra att må bra på och av jobbet. Då är det ännu viktigare att själv må bra också och att inte glömma bort att ta hand om sig själv.

Dagens gränslösa arbetsliv ställer nya krav på dig som ledare. Vilka förväntningar har du på dina medarbetare när det gäller tillgänglighet? Har du varit tydlig kring dina förväntningar? Är det okej att skicka sms på kvällstid eller mejl på en helg? Här är det också viktigt med självledarskapet, att lita på dina medarbetare men också att själv kunna leda ett balanserat arbete i det gränslösa. 

Tydliga mål och förväntningar

Många talar om självledarskap och om att en sann ledare utvecklar medarbetarnas förmåga att leda sig själva. Men hur börjar du jobba med självledarskap? Det är inte lika lätt för alla individer att leda sig själva. Vad kan du göra som chef för att antingen stärka självledarskapet, få medarbetarna att ta ansvar själva eller hjälpa de som inte kan?

Unionens (före detta) kanslichef Therese Svanström delar med sig av sina erfarenheter av självledarskap.

- Jag tror väldigt mycket på självledarskap. Och egentligen är det inte något konstigt och svårt. Det handlar mycket om att som organisation och som individ i en organisation veta vad förväntningarna är och att målen för verksamheten är tydliga, säger Therese Svanström, (före detta) kanslichef på Unionen med många års erfarenhet av att leda medarbetare och chefer.

Tydlighet skapar bra förutsättningar för att medarbetare ska kunna må bra på och av jobbet.

- Är förväntningarna på dig tydliga blir det också lättare att kunna bidra utifrån kunskap och kompetens mot målet – utan att vara detaljstyrd. Att samtidigt ha möjlighet att under resans gång ha dialog med din chef om arbetet och stämma av hur det går eller när bekymmer uppstår är nyckeln till framgång, menar Therese Svanström. Hur ofta och hur mycket dialog som behövs kan variera från individ till individ eller med olika uppgifter. Det krävs god dialog mellan chef och medarbetare för att självledarskapet ska fungera.

Balans i livet

Självledarskap handlar också om att kunna hitta en balans mellan arbete och fritid, du behöver hålla som chef för att kunna coacha medarbetare och leda en verksamhet på ett sunt sätt.

Nyligen publicerade Unionen siffror från en Novus-undersökning (gjord på uppdrag av Unionen och Vision) som var oroväckande när det gäller chefers hälsa. Sju av tio chefer är så pressade på jobbet att de prioriterar sina medarbetares arbetssituation före sin egen. Undersökningen visade att pressen på cheferna är hög. Varannan chef känner sig generellt stressad under en vanlig arbetsvecka, ofta till följd av för många arbetsuppgifter.  Att inte lyckas få in pauser eller tid för reflektion är en orsak till stressen men det handlar också om förutsättningar på jobbet.

- Det är inte alltid lätt att både vara tillgänglig som chef, för att möjliggöra dialog med medarbetare som underlättar självledarskapet, och samtidigt skapa tid för egen reflektion och omtanke. Ska det bli av måste man boka in tid för det i almanackan. Att genomföra möten på andra sätt – genom att promenera och röra på sig skapar också annan dynamik och kreativitet, säger Therese Svanström.

- Och så förstås det som kan vara svårt när man brinner för ett roligt arbete – att släppa jobbet när man är hemma och hinna göra annat för att rensa hjärnan genom träning, läsa en bok eller umgås med familj och vänner. Också det kan behöva planeras faktiskt, poängterar Therese Svanström.

Coacha underställda chefer

- Som chef över chefer är det viktigt att inte detaljstyra deras verksamhet utan arbeta coachande för att cheferna ska känna stöd i sitt arbete med att leda medarbetare och verksamhet. Att se människan bakom chefen och ha en nära och tillitsfull dialog med underställda chefer är centralt för att kunna utnyttja vars och ens potential allra bäst och tillsammans möta utmaningar när sådana uppstår, säger Therese Svanström.

P.s. Vid tiden för intervjun var Therese Svanström kanslichef för Unionen.

Text av Viola Zabeti

Viola Zabeti

Projektledare Press och Opinion, Unionen, region Stockholm

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg