Så bidrar du till en inkluderande arbetsmiljö – ålder

Olikheter i ålder bidrar till gruppens och verksamhetens utveckling - om alla känner sig inkluderade. Du som chef behöver agera som förebild - även om alla i gruppen har ett gemensamt ansvar.

kvinna m glasögon Du som chef har ett extra stort ansvar att en nyfiken, trygg 
och inkluderande arbetsplats för alla oavsett ålder. För att nå dit krävs kunskap och medvetenhet om att alla människor är och har rätt att vara på många olika sätt.

Här är några tips för dig som chef: 

  1. Använd inte nedsättande ord som har samband med ålder. Är du osäker på om ett ord är nedsättande, välj då hellre ett annat.
  2. Ofta ses det som något positivt eller en komplimang om man uppfattas som yngre än vad man är, medan det ses som negativt eller en förolämpning om man antas vara äldre än vad man är. Lyft gärna denna fråga vid fikabordet och resonera med dina kollegor om varför det förhåller sig så.
  3. De kläder vi väljer att bära uttrycker en del om vilka vi är. Det är viktigt att vi respekterar varandra och inte har åsikter om vilken klädsel som är lämplig eller olämplig beroende på ålder.
  4. Det kan vara helt ok att i verksamheten efterfråga ny kunskap och nya synsätt likväl som bred och djup erfarenhet. Dessa egenskaper behöver dock inte hänga ihop med en viss ålder.
  5. Kom ihåg att bara för att en kollega har uppnått en viss ålder så innebär det inte nödvändigtvis att hen avser att gå i pension.
  6. Fundera på hur ert företag presenterar sig utåt. Vilka människor syns i exempelvis broschyrer, platsannonser eller på webben? Hur nära åldersnormen befinner de sig? Påpeka gärna för den som är ansvarig om det finns förbättringsbehov.
  7. Skratta inte med om det dras nedsättande åldersskämt i fikarummet. Tala om att du inte uppskattar dessa. Det spelar ingen roll vilken åldersgrupp skämtet handlar om. En kränkande jargong är alltid skadlig för arbetsmiljön.
  8. Ålder får aldrig vara skäl att behandla någon illa eller att utesluta någon ur gemenskapen. Om du ser att detta ändå sker så det ditt ansvar som chef att hantera det.

Råd och stöd för dig som chef

Att vara chef innebär ansvar, befogenheter och utmaningar. Här får du användbara råd och stöd i din roll som ledare.

Mångfald och inkluderande arbetsliv - för dig som är chef

En inkluderande arbetsplats förutsätter allas möjlighet att vara delaktiga och en respekt för olikheter. Här får du som är chef råd för att fokusera på individens och gruppens möjligheter och att anpassa krav och stöd efter behov och förutsättningar. 

Ännu inte chefsmedlem?

Om du har en ledande befattning med personal-, budget- eller verksamhetsansvar kan du bli medlem i Unionen Chef - Sveriges största fackförbund för chefer. Är du redan yrkesverksam medlem i Unionen kan du uppdatera ditt medlemskap utan att det kostar något extra.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg