Alternativ pensionslösning (tiotaggarlösning inom ITP2)

Ta reda på fakta med hjälp av Unionen innan du gör en överenskommelse om alternativ ITP, även kallad "tiotaggarlösning" inom ITP2.

Shape Created with Sketch.

Inkomstbasbelopp (ibb) 2020:

1 ibb = 66 800 kronor

7,5 ibb = 501 000 kronor

(41 066 per månad)

10 ibb = 668 000 kronor

(54 754 per månad)

Semestertillägg ska räknas in och årsbeloppen delas därför med 12,2.

Välkommen på föreläsning om försäkring och pension

Du får veta mer om försäkringar och pension på Unionens kostnadsfria föreläsningar. Du kan också boka Unionens försäkringsföreläsare så kommer vi till din arbetsplats.

Om du tjänar över vad som motsvarar tio inkomstbasbelopp i månaden, kan du komma överens med din arbetsgivare om andra alternativa lösningar än den generella ITP -pensionen. En alternativ ITP-lösning omfattar lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp och kan även omfatta ITPK. Lösningen brukar även kallas "tiotaggarlösning". 

Vad tiotaggarlösning innebär

Att komma överens om en 10-taggarlösning betyder att du väljer bort ett förmånsbestämt intjänande av ålders- och familjepension på de lönedelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp i ITP 2. Du ersätter det med ett premiebestämt system där du ansvarar för att placera premierna. Detta innebär i slutändan att storleken på pensionen beror på avkastningen och på hur höga avgifter som tas ut. Premierna i en alternativ pensionslösning ska i de flesta fall även täcka premiebefrielse. Du hittar mer information om alternativ ITP (10-taggarlösning) i PTKs broschyr om 10-taggarlösning på PTK:s webbplats.

Om du väljer en alternativ pensionslösning kan du inte välja tillbaka senare hos befintlig arbetsgivare. Det är inte säkert att en klassisk tiotaggarlösning är det bästa för dig. Därför är det viktigt att du tar reda på en del fakta innan du gör ett sådant val. Gå gärna på Unionens informationsträffar om försäkring och pension eller vänd dig till en av Unionens försäkringsinformatörer om du står inför ett val. Vi hjälper dig.

Ingen slutbetalning av ITP2 i en tiotaggarlösning

Skulle du ha gjort ett så kallat Alternativt ITP-val (så kallat ”10-taggar-val”) finns inte möjlighet till slutbetalning av ITP2- och ITPK-premier med kollektiva medel. Mer om slutbetalning av ITP2 hittar du på sidan Ta ut tjänstepensionen ITP tidigare än 65 års ålder.

Lägg till ny kommentar

Hjälpte informationen på denna sida dig?