Alternativ pensionslösning (tiotaggarlösning inom ITP2)

Ta reda på fakta med hjälp av Unionen innan du gör en överenskommelse om alternativ ITP, även kallad "tiotaggarlösning" inom ITP2.

Info icon Shape info icon

Inkomstbasbelopp (ibb) 2023: 

1 ibb = 74 300 kronor 

7,5 ibb = 557 250 kronor (45 676 kronor per månad) 

10 ibb = 743 000 kronor (60 902 kronor per månad) 

Semestertillägg ska räknas in och årsbeloppen delas därför med 12,2.

Arbetsplatsanpassad föreläsning om försäkringar

Avtalat ger även arbetsplatsanpassade föreläsningar där informationen passar just er på din arbetsplats och ni kan ställa frågor direkt till kunniga försäkringskonsulter. Välkommen att boka en digital föreläsning: kundservice@avtalat.se

Om du tjänar över vad som motsvarar tio inkomstbasbelopp, kan du komma överens med din arbetsgivare om andra alternativa lösningar än den generella ITP -pensionen. En alternativ ITP-lösning omfattar lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp och kan även omfatta ITPK. Lösningen brukar även kallas "tiotaggarlösning". 

Vad tiotaggarlösning innebär

Att komma överens om en 10-taggarlösning betyder att du väljer bort ett förmånsbestämt intjänande av ålders- och familjepension på de lönedelar som ligger över 7,5 inkomstbasbelopp i ITP 2. Du ersätter det med ett premiebestämt system där du ansvarar för att placera premierna. 10-taggarlösningen kan också innebära att du väljer bort ITP2 helt för att istället få ITP1.

Det innebär i slutändan att storleken på pensionen beror på avkastningen och på hur höga avgifter som tas ut. Premierna i en alternativ pensionslösning ska i de flesta fall även täcka premiebefrielse. Du hittar mer information om alternativ ITP (10-taggarlösning) i PTKs broschyr om 10-taggarlösning på PTK:s webbplats.

Om du väljer en alternativ pensionslösning kan du inte välja tillbaka senare hos befintlig arbetsgivare. Det är inte säkert att en klassisk tiotaggarlösning är det bästa för dig. Därför är det viktigt att du tar reda på en del fakta innan du gör ett sådant val. Du kan få information om pension och kollektivavtalade försäkringar genom Unionens rådgivning. Hör av dig så hjälper vi dig vidare.

Ingen slutbetalning av ITP2 i en tiotaggarlösning

Skulle du ha gjort ett så kallat Alternativt ITP-val (så kallat ”10-taggar-val”) finns inte möjlighet till slutbetalning av ITP2- och ITPK-premier med kollektiva medel. Mer om slutbetalning av ITP2 hittar du på sidan Ta ut tjänstepensionen ITP tidigare än 65 års ålder.

Avtalat - så fungerar kollektivavtalad tjänstepension och försäkring

Avtalat ger dig information och vägledning kring allt som rör kollektivavtalad tjänstepension och försäkring. På Avtalat.se hittar du digital rådgivning, webbinarier, informationsmaterial och nyhetsbrev. Du kan också boka ett digitalt möte där informationen anpassas efter behoven på din arbetsplats.

Hjälp oss göra Unionen bättre

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Betyg