”Vi behöver en återhämtningspolicy!”

En nåbarhetspolicy räcker inte – vi behöver en återhämtningspolicy. Ja det hävdar forskaren Göran Kecklund, professor på stressforskningsinstitutet, och aktuell som författare i den nya kunskapssammanställningen och forskarantologin ”Gränslöst arbete”.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 16 juni 2021

Flexibla arbetstider är vanligt i Sverige. Det är på många sätt jättebra eftersom det innebär stort inflytande över arbetstiden. Samtidigt kan det vara en fälla. Det går att jobba dygnet runt och bristen på återhämtning ökar då risken att bli sjuk av stress.

På uppdrag av regeringen släppte arbetsmiljöverket i mars en ny vägledning och en forskarantologi om det gränslösa arbetslivet.

Att bara ha en nåbarhetspolicy räcker inte längre. Nu behöver vi en återhämtningspolicy, konstaterar till exempel forskaren Göran Kecklund som är professor på stressforskningsinstitutet.

Forskarantologin handlar om möjligheter och utmaningar med gränslöst arbete och tar bland annat upp gränssättning, flexibla arbetstider, digitalisering och aktivitetsbaserade flexkontor. Utöver Göran Kecklund är den skriven av forskarna Gunnar Aronsson, Nanna Gillberg, Christin Mellner, Jan Ljungberg och Susanna Toivanen.

På seminariet där antologin presenterades visade Kecklund på aktualiteten i frågorna genom att lyfta fram statistik från SCB. Enligt den senaste Arbetsmiljöundersökningen uppger 54 procent av de sysselsatta att de inte kan ta pauser under arbetet. 47 procent uppger att de inte kan koppla av tankar på jobbet under fritiden. Det flexibla arbetslivet ställer nya krav. Det krävs strategier för att hålla isär arbete och fritid. Här är Kecklunds bästa råd.

Råd till arbetsgivaren

  • Anpassa bemanningen utifrån att anställda ibland är sjuka och ibland av andra anledningar är borta från arbetet
  • Ha koll på hur mycket och när medarbetarna arbetar
  • Omfördela arbetsuppgifter i samråd när en medarbetare har alltför hög arbetsbelastning och arbetar väsentligt mer än normtiden
  • Ha dialog med medarbetarna om arbetstider, stress och återhämtning
  • Reglering på arbetsplatsnivå: policy kring arbetstid för att nå tydlighet kring arbetstidens längd och krav på tillgänglighet efter arbetstid.

Råd till medarbetaren

  • Viktigt att hitta rätt balans mellan arbete, privatliv och återhämtning
  • För att hitta balans: sätt gränser – planera in tid för nedvarvning och återhämtning
  • Om arbetet försvårar återhämningen: ta upp frågan med din chef och säg ifrån
  • Ta pauser och raster under arbetsdagen.
  • Aktiv återhämtning (fysisk aktivitet, socialt umgänge) är att föredra framför passiv återhämtning (vila i soffan)

Arbetsmiljöverkets hemsida