Väntan på utbetalning av elstöd kan drabba jobben

Företag måste fortsatt vänta på utbetalningar av elstöd, det var beskedet från energi- och näringsminister Ebba Busch i förra veckan.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder

Publicerad 05 dec. 2022

I en debattartikel i Altinget skriver Martin Linder att situationen är allvarlig. Beskedet från energi- och näringsministern ger inte företagen den förutsägbarhet och lindring gällande elräkningen för den kommande vintern som de behöver.

Väntan på utbetalning av stödet riskerar att hålla tillbaka investeringar och bidrar till en avmattning av svensk ekonomin. Det kan drabba jobben och risken är att arbetstillfällen går förlorade helt i onödan.

Att det inte råder något tvivel om att ett elprisstöd för företagen behöver komma på plats betydligt snabbare visar Unionens nya stora klubbundersökning Branschbarometern.

4 av 10 klubbar svarar i undersökningen att de ser elpris och tillgång till el som det eller ett av de främsta hindren för expansion.

Undersökningen visar att el-/energifrågan är mest kritisk för industrin i södra delarna av Sverige, men även industrin i Norrland lyfter fram el-/energifrågan som ett betydande bekymmer.

I början av oktober uppmanade Unionen politikerna att snabbt ge besked om hur elstödet skulle utformas - och att pengarna behövde betalas ut innan årsskiftet.

Att stödet till hushållen i södra Sverige inte kommer att betalas ut förrän i februari är illa. Men att företagen inte ens får ett besked om när pengarna kommer, och att några pengar över huvud taget inte är att vänta till verksamheter och hushåll i elprisområde ett och två, är inget annat än underkänt.

Martin Linder
Förbundsordförande