Unionens förväntningar på en ny regering

En ny regering måste arbeta skyndsamt för att skydda och skapa viktiga förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 14 okt. 2022

Sverige har snart en ny regering. Unionen är Sveriges största fackförbund, med nära 700 000 privatanställda tjänstemän som medlemmar, och vi förväntar oss att regering och riksdag tar ansvar för landet i en svår tid. Det krävs handlingskraft, kompromiss och ödmjukhet. Sverige och Europa står inför stora utmaningar, kriget rasar fortfarande i Ukraina med ett stort mänskligt lidande som följd. Energipriser skenar, samtidigt som vi står mitt i en omfattande omställning för miljö, människor och företag. Vi har en inflationssituation som måste hanteras. Regeringen måste ha förmåga att stödja de som befinner sig i en utsatt situation här och nu, samtidigt som politiken behöver långsiktighet.

Sammantaget har vi ett läge med stora påfrestningar för breda löntagargrupper. Unionen har förväntningar på att en ny regering arbetar skyndsamt för att skydda och skapa viktiga förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad.

  • Respektera den svenska modellen . Sveriges löntagare och företag är beroende av omvärlden. Som ett litet, exportberoende och öppet land har vi konkurrenskraftiga företag som skapar tillväxt och en robust välfärd. Vi har sedan industriavtalets införande 1997 sett reallöneökningar som en självklarhet. Att vår framgångsrika partsmodell respekteras, och skyddas i både Sverige och i EU är en förutsättning för att modellen ska gynna Sverige även i framtiden.
  • Utveckla Sverige som kompetensnation. Den nya riksdagen och den tillträdande regeringen har ett viktigt arbete framför sig för att det nya omställningsstudiestödet ska kunna nå sin fulla potential. För den som arbetar och både vill och behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden, krävs aktiva insatser från politiken för att högskolor och universitet ska kunna erbjuda ett utbildningsutbud som både medarbetare och svensk arbetsmarknad behöver.
  • Bromsa klimatförändringarna. Mer behöver göras och samtidigt har klimatdebatten framför allt handlat om energiförsörjning i förhållande till de kraftigt höjda energipriserna. Politiken har en viktig roll i att skapa förutsättningar för en stabil och konkurrenskraftig energiproduktion samtidigt som näringsliv behöver ställa om för att klara klimatmålen. För Unionen är det centralt att det också sker på ett socialt hållbart sätt.
  • Behåll det höjda taket i a-kassan . Det är både grundläggande och viktigt att många anställda har ett bra skydd vid arbetslöshet, särskilt i tider av ett sämre arbetsmarknadsläge.
  • Värna sjukförsäkringen. Under de senaste åren har stora förbättringar gjorts i sjukförsäkringen, förändringar som Unionen slår vakt om. Fler ska ha möjlighet till en bra rehabilitering för att bli friska innan de kommer tillbaka till jobbet.
  • Inför elprisstöd. Elpriserna slår extra hårt mot delar av svensk industri, som ofta är energiintensiv, och påverkar särskilt dem som finns i elprisområde 3 och 4. Företag och hushåll behöver besked om elprisstöd snarast och stöden måste utformas på ett sätt som både ger incitament för att spara el och säkerställer att stöd kan komma på plats snabbt.

Svensk arbetsmarknad är i gott skick, mycket tack vare den svenska partsmodellen. Starka fackförbund och konkurrenskraftiga företag lägger grunden för ett bra arbetsliv, med goda villkor och inflytande för de som jobbar. Unionen är ett partipolitiskt obundet fackförbund med ett brett organisationsområde och god insikt i många branscher och privatanställda tjänstemäns arbetsliv. Unionens nära 700 000 medlemmar och 25 000 förtroendevalda finns över hela landet och vi förväntar oss att regeringen tar sitt ansvar.

Martin Linder
Förbundsordförande