Tvångs-vobbar du?

Hela 7 av 10 tjänstemän vobbar, enligt Unionens nya Novusundersökning.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 06 juli 2021

Kvinna vid dator barn i bakgrunden Det kan kännas svårt att plötsligt vara borta från sitt jobb, när barnen blir sjuka. Lösningen bland många tjänstemän är att vobba , alltså kombinera jobb och vabb. Hela 7 av 10 tjänstemän gör det, enligt Unionens nya Novusundersökning.

De flesta tjänstemän vill ha möjligheten att vobba när ens barn blir sjuka. Man ser det som ett led i ett flexibelt och föräldravänligt arbetsliv.

– Många av våra medlemmar, både chefer och andra, har stort eget ansvar i sitt jobb. Att kunna jobba hemifrån när ens barn är sjukt och man själv tycker att det passar, ses som en frihet. Men det förutsätter att man inte tar ut ersättning från Försäkringskassan, säger Gunilla Krieg, central ombudsman på Unionen.

Men varför har vobbandet då blivit så vanligt? Få upplever det som ett direkt krav från arbetsgivaren, men man känner stort ansvar för sitt jobb: För sju av tio handlar det om att man vill hinna med sina arbetsuppgifter, för 63 procent att man inte har någon att lämna över jobbet till och hälften anger att de vill underlätta för sina kollegor. Och fler kvinnor än män känner denna press. Man känner sig tvungen att dra av lite jobbgrejer.

Ja, för när man jobbar får man lön av arbetsgivaren, när man vabbar är det Försäkringskassan som pröjsar. Så jobbar du hemifrån, ska arbetsgivaren betala din lön.

– Tidigare var det vanligt att företag tog in vikarier när anställda var sjuka eller vabbade, så ser det inte längre ut, vilket innebär att många efter att ha vabbat kommer tillbaka till högar av jobb och stor stress, säger Gunilla Krieg.

Ja, handlar vobbandet om egen vilja, så är det en fantastisk möjlighet, men handlar det om skuldkänslor är det en annan femma.

– Jag träffar många som känner stort ansvar gentemot arbetsgivare och kollegor, samtidigt som man vill vara hemma när ens barn är sjukt. De skuldkänslorna ska inte ligga på personen som jobbar jättehårt och gör allt hen kan för att hinna med.

De borde ligga på företagsledningen, eftersom det är företaget som anställer folk och beslutar om hur arbetet ska vara organiserat, om man ska ta in vikarier eller slimma organisationen så mycket att folk upplever sig inte kunna vara borta när ens barn är sjukt, trots att det är en rättighet.

Ja, många arbetsgivare har bantat ner sina organisationer så mycket att arbetet bygger på att alla är på plats varje dag.

– Förut budgeterade man för normal frånvaro, det borde arbetsgivare göra igen, så att människor kan förena jobb och föräldraskap, vilket man ska kunna enligt lag, säger Gunilla Krieg.

Vabb och vobb – vad är vad?

Vabba – man är hemma från jobbet för vård av sjukt barn, med tillfällig föräldrapenning från Försäkringskassan. Vabba kan man som huvudregel göra när barnet är mellan 8 månader och 12 år. Om man får ersättning från Försäkringskassan, får man inte arbeta samtidigt.

Vobba – är en sammanslagning av orden vabba och jobba. Man jobbar hemifrån med bibehållen lön samtidigt som man vårdar sjukt barn.

Kombinera vabb och jobb – man kan också välja att vabba delar av arbetsdagen och arbeta resten. Försäkringskassan tillåter vab till 100, 75, 50, 25 och 12,5 procent.

Mäns och kvinnors vobbande 

  • Kvinnor har svårare att hitta balansen mellan jobb och föräldraskap. Kanske för att de både vabbar och vobbar mer.  Kvinnor tar ut 6 av 10 vabb-dagar.
  • Män vobbar oftare än vabbar, för att slippa ekonomiskt avbräck.
  • Manliga chefer säger i högre grad än kvinnliga chefer att deras partner är hemma när barnet är sjukt.
  • Kvinnliga chefer upplever större stress kopplad till sjukt barn än sina manliga kollegor.