Trygghet och utveckling i framtidens arbetsliv

I oktober valdes Peter Hellberg till förbundsordförande för Unionen. Här är hans kommentar till det.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 18 okt. 2023

Jag är glad och mycket stolt över att ha fått kongressens förtroende att vara Unionens ordförande! Att leda Sveriges största fackförbund in i framtidens arbetsliv är en ära och en uppgift jag tar på stort allvar.

Unionen är ett fackförbund i medvind. Antalet medlemmar ökar rejält, vi ser nu äntligen en ökning i antalet förtroendevalda och vi har under den senaste tiden slutit viktiga avtal som ger medlemmarna, och alla andra på svensk arbetsmarknad, bättre förutsättningar i framtiden. Den svenska arbetsmarknadsmodellen, där parterna tar ansvar och sluter avtal, är starkare än på länge. Det ger oss bra förutsättningar att jobba med alla de viktiga frågor vi har framför oss.

Jag ser en oro bland Unionens medlemmar kopplat till att arbetslivet förändras till följd av digitalisering, införandet av AI-system och klimatomställning. Detta tillsammans med ökade möjligheter att arbeta på distans innebär att nya beteenden, behov, vanor och normer nu etableras på arbetsmarknaden.

Möjligheten att uppgradera sin kompetens för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden, eller att kunna ställa om till ett helt nytt yrke, är nödvändigt för att känna trygghet inför förändring. Utveckling är därför en förutsättning för att vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle.

Nya jobb behöver skapas med bra arbetsmiljö och villkor och där man får möjlighet till återhämtning och balans mellan arbete och fritid. Företagens konkurrenskraft och förutsättningar att verka och utvecklas är därför också viktigt för oss arbetstagare.

En annan framtidsfråga är de arbetsplatsnära integritetsfrågorna där utvecklingen går mycket snabbt. Unionen jobbar aktivt med att lösa problem i kölvattnet av ökad övervakning och datainsamling och det faktum att arbetsgivarens möjligheter på området står i obalans med arbetstagarnas rättigheter.

Tillsammans med hela förbundet kommer jag att fortsätta driva frågor som ger Unionens medlemmar ett tryggt, utvecklande, hållbart och jämställt arbetsliv.

En annan viktigast uppgift för den kommande kongressperioden är att säkerställa villkor, fackligt inflytande och ökade påverkansmöjligheter på arbetsplatserna genom att bli fler fackligt förtroendevalda. Medlemmarna och lokala fackliga förtroendevalda är själen och hjärtat i ett fackförbund som Unionen.

Jag brukar säga att jag är ”Unionist”. Det betyder att jag är övertygad om att allt arbete vinner på att vi gör det tillsammans. Kongressens paroll: ”Många röster – Gemensam styrka” är en bra sammanfattning av hur jag ser på den kommande kongressperioden.

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande