Ris och ros till oppositionspartiernas budgetförslag

Vi ser positiva förslag på utbildningsområdet samt höjda ambitioner för klimatomställningen. Men det finns också dåliga förslag kring arbetslöshetsförsäkringen.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 09 okt. 2023

Unionen var besviken på att regeringens budget som presenterades för drygt två veckor sedan missade chansen att göra de satsningar som krävs för att stärka svensk konkurrenskraft och öka takten i genomförandet av klimatomställning. Att låta dessa två gå hand i hand ser Unionen kan leda till att Sverige blir ett av världens första fossilfria välfärdsländer, vilket kommer att gynna oss alla framöver.

Nu har oppositionspartiernas budgetförslag presenterats och det finns både ris och ros att dela ut till partierna.

Vi ser positiva förslag på utbildningsområdet där samtliga oppositionspartier avsätter mer resurser. Men inte heller oppositionspartierna har förstått vidden av kompetensbristen och hur den håller utveckling i näringslivet tillbaka. Satsningar på fler utbildningsplatser, högre kvalitet i utbildningarna och riktade resurser till utbildning som är anpassade för yrkesverksamma behöver kraftigt öka framöver.

Vi ser också positivt på att samtliga oppositionspartier presenterar större ambitioner för klimatomställning. Unionen ser bland annat förstärkta resurser till Industriklivet som en viktig satsning för att stödja utveckling av ny teknik och investeringar i gröna industrier och välkomnar alla satsningar som leder till att hela näringslivet kan vara med på resan till klimatneutralitet.

Tyvärr finns det två mycket dåliga förslag i Centerpartiets budgetmotion som behöver lyftas fram och bemötas. Centerpartiet föreslår en omfattande försämring av arbetslöshetsförsäkringen med betydligt lägre ersättning såväl vid kortare som längre arbetslöshet.

Låga ersättningsnivåer i trygghetssystemen innebär en ekonomisk otrygghet för individen vid arbetslöshet och ger också oönskade inlåsningseffekter på arbetsmarknaden. A-kassa behöver utformas så att rörlighet och jobbyten främjas – inte motverkas. Centerpartiets förslag om en försämrad a-kassa med sänkt tak äventyrar såväl löntagares inkomsttrygghet som omställningsförmågan i ekonomin.

Centerpartiet föreslår också en försämring av sjukförsäkringen när de föreslår ett återinförande av en bortre tidsgräns i sjukförsäkringen. Unionen är starkt kritisk till detta. En bortre tidsgräns innebär ett sämre skydd från försäkringen och ökad otrygghet. För den enskilde som blir av med sjukpenningen kan konsekvenserna vara mycket svåra. Trygghetssystemen behöver utformas på ett sådant sätt att rätt person hamnar i rätt system. Införande av en bortre tidsgräns skulle vara ett steg i helt fel riktning.

ML

Martin Linder

Förbundsordförande