Regeringens nya budget missar omställningsbehovet 

Den nya budgeten som presenterades 8 november av regeringen innehöll ett par steg i rätt riktning, men misslyckas med att möta behovet omställning och kompetensutveckling.  

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Martin Linder

Publicerad 08 nov. 2022

Regeringen fullföljer genomförandet av omställningsstudiestödet, det ger löntagare ökade möjligheter att plugga mitt i livet och är en viktig förutsättning för att man ska kunna utveckla sin kompetens. Men det är långt ifrån nog. Det utbud av utbildningar som finns på universitet och högskola idag behöver breddas och för att göra det och samtidigt möta efterfrågan på utbildning under arbetslivet måste det skjutas till resurser. Även Yrkeshögskolan behöver utvecklas, vilket man i dagsläget inte prioriterar från regeringens sida. 

Vad vi ser på Sveriges arbetsmarknad är företag som ropar efter arbetskraft men som inte hittar den, ett behov som politiken inte lyckas möta med denna budget. Utbildningssystemet behöver få de resurser som krävs för att möta kompetensbehoven så att bland annat energi och klimatomställning kan genomföras. 

Det finns självklart också ljusglimtar. Ersättningsnivåerna och det höjda taket på A-kassan får ligga kvar, det blir samtidigt också lättare att få rätt till ersättning.  

Nu ska vi granska detaljerna i budgetpropositionen, följa upp vad som ligger på bordet och se till att Unionens medlemmars röst hörs klart och tydligt fram till makthavarna. 

Martin Linder
Förbundsordförande