Radera inte arbetsmarknaden ur gymnasiet

Kunskap om vad som gäller på jobbet och på arbetsmarknaden är fundamental för att verka i samhället. Regeringen och SD måste backa från beslutet att ta bort arbetsmarknadskunskap ur den samhällskunskap som alla läser på gymnasiet.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 22 feb. 2024

Nästan alla kommer på ett eller annat sätt i kontakt med arbetslivet. De allra flesta dagligen. Då behövs den arbetsmarknadskunskap som regeringen och SD nu vill ta bort.

I en debattartikel i Dagens Samhälle uppmanar jag tillsammans med Handels och Kommunal att korrigera beslutet. Kunskaperna om rättigheter och skyldigheter på jobbet behöver stärkas, inte försvagas.

Att förstå arbetsmarknaden och dess betydelse för samhällsutvecklingen är nödvändigt för att också förstå det svenska samhället och hur det utvecklas. Samhällskunskapen på gymnasieskolan har en grundläggande roll när det kommer till att utbilda om just de här sakerna.

Elever behöver undervisas om arbetsmarknaden och arbetslivet, partsmodellen, och om arbetsmiljö. Har eleverna inte de här kunskaperna får de dåliga förutsättningar att ta klivet in i arbetslivet. Har man kunskaper kan det i stället förebygga problem och ge förutsättningar för ett gott arbetsliv. Det är positivt för alla – både arbetstagare, arbetsgivare och samhället i stort.

Nu måste Regeringen och Sverigedemokraterna tänka om och göra rätt. Se till att inte radera arbetsmarknaden ur samhällskunskapen på gymnasiet.

PH

Peter Hellberg

Förbundsordförande