Positiva besked i arbetsskadeutredningen

I arbetsskadeutredningens slutbetänkande finns flera förslag som Unionen ser positivt på och som, om de blir verklighet, kommer att öka den ekonomiska tryggheten för Unionens medlemmar om de drabbas av arbetsskador.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 14 sept. 2023

När man skadas i sitt arbete, genom exempelvis olycka eller stress, och det påverkar inkomsten för att man antingen inte kan jobba kvar eller behöver byta jobb, kan man ansöka om ersättning, så kallad livränta från Försäkringskassan. Men för att ärendet ska prövas krävs att vissa grundvillkor är uppfyllda. Ett är att arbetsskadan ska av läkare bedömts kunna påverka arbetsförmågan under minst ett år framåt.

Det är många gånger svårt för en läkare att bedöma om en persons besvär förväntas påverka arbetsförmågan så lång tid framöver, inte minst när det handlar om exempelvis utmattningssyndrom. Idag får därför många inte ens en möjlighet att få sin skada prövad. Det tycker Unionen är en allvarlig brist i dagens arbetsskadeförsäkring.

Därför är det mycket positivt att utredningen nu föreslår att det så kallade varaktighetskravet sänks till 180 dagar. Det skulle göra att fler kan få sin skada prövad och en möjlighet att få ersättning för sin skada.

ML

Martin Linder

Förbundsordförande