Nu ökar tryggheten för alla arbetstagare i Sverige 

15 december fattade riksdagen en rad viktiga beslut om sjukförsäkringen kring förändringar som Unionen har velat se länge. De nya reglerna träder ikraft under nästa år och det är goda nyheter som innebär att Unionens medlemmar kan se fram emot ett lite tryggare 2022. 

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 16 dec. 2021

Besluten innebar bland annat: 

  • En väsentlig förbättring av inkomstskyddet i den allmänna sjukförsäkringen.  
  • Förbättrade möjligheter att åstadkomma effektiva och individanpassade rehabiliteringsinsatser genom tryggare ekonomiska förutsättningar.
  • En ökad flexibilitet i genomförandet av de insatser som behövs.

De här tre förslagen ser vi i Unionen som de viktigaste

Höjt inkomsttak i sjukförsäkringen gör den allmänna sjukförsäkringen väsentligt bättre 

Från den 1 januari 2022 höjs försäkringens inkomsttak från 8 till 10 prisbasbelopp . Det betyder att arbetstagare med en inkomst upp till 40 250 kronor i månaden kan få 80 procent av sin sjukpenninggrundande inkomst i sjukpenning. Den nya taknivån kan jämföras med dagens 31 733 kronor.

Flexiblare regler för deltidssjukskrivna

Den 1 februari 2022 blir det äntligen möjligt att anpassa hur arbetstiden förläggs för att främja rehabilitering. Hittills gäller att arbetstiden, enligt huvudregeln, ska fördelas jämnt över arbetsveckans alla dagar. Det är regler som långtifrån passar alla och ofta kan försvåra arbetet för en snabb och framgångsrik rehabilitering.  

Ändrade regler om prövning mot normalt förekommande arbete – möjligheterna för att fler ska kunna återgå till arbete ökar på riktigt

Försäkringskassan kommer i fler fall än tidigare att kunna ta beslut om att skjuta upp prövningen av normalt förekommande arbete vid dag 365 i sjukperioden. Förutsättningen för att skjuta upp prövningen är det finns skäl att tro att den försäkrade ska kunna återgå i arbete senast dag 550. Beslutet, som ska träda i kraft den 1 februari 2022, är ett mycket betydelsefullt steg mot att fler människor ska ha tid att slutföra sin rehabilitering.

Martin Linder
Förbundsordförande
Unionen

2021-12-16