Nu kommer etableringsjobben!

Unionen, LO och Svenskt Näringsliv, har enats om en ny anställningsform – etableringsjobb – för att ge fler en chans till jobb.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 14 dec. 2023

Peter Hellberg, Unionens förbundsordförande. Foto: Peter Jönsson

Alldeles för många människor står idag långt ifrån arbetsmarknaden och många som varit arbetslösa under lång tid har svårt att själva hitta en väg tillbaka till arbetslivet. Det kan handla om att utbildningen eller språkkunskaperna brister, eller så saknas den erfarenhet som ofta krävs för att få ett arbete.

För att ge fler möjligheten till ett jobb har fack och arbetsgivare, Unionen, LO och Svenskt Näringsliv, enats om en särskild anställningsform; etableringsjobb, för att långtidsarbetslösa, nyanlända och personer med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet ska kunna skaffa sig de kunskaper och erfarenheter de behöver för att få en tillsvidareanställning . Etableringsjobb är en visstidsanställning som kombinerar arbete och utbildning, exempelvis ska man kunna läsa SFI på arbetstid.

Lönekostnaden delas 


Vem betalar då? Lönekostnaden delas mellan arbetsgivaren och staten, det betyder att det blir billigare för företagen, vilket minskar tröskeln att anställa, samtidigt som individen får en lön som motsvarar lägsta lön enligt kollektivavtal . Målet är att ett etableringsjobb, som kan pågå i upp till 24 månader, ska leda till en tillsvidareanställning . En viktig del i överenskommelsen är att vi från den fackliga sidan får inflytande så att systemet inte missbrukas.

Etableringsjobb kan börja användas från den 1 januari 2024, men först efter att Unionen har slutit branschvisa avtal med aktuell arbetsgivarorganisation .

Häromdagen slöt vi de första avtalen med Teknikföretagen respektive Tech Sverige (tidigare IT-och telekomföretagen). Det betyder att för dessa organisationers medlemsföretag är systemet äntligen på plats och det är fritt fram för avtal på lokal nivå om att anställa etableringsjobbare. Vi arbetar för att ha fler branschavtal på plats inom kort.

Etableringsjobben är en unik och viktig möjlighet för både företag och individer!