Lågkonjunkturen kan bli kort - här är tecknen

Konjunkturläget försämras - men Unionen ser tecken på att lågkonjunkturen inte behöver bli särskilt lång eller djup. Chefsekonom Tobias Brännemo förklarar.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Graf

Publicerad 15 feb. 2023

– Vi ser att konjunkturen svalnar av, men vi ser också att det fortfarande finns en stor efterfrågan på arbetskraft, säger Tobias Brännemo.  

– Även om antalet varsel ökar och vissa företag behöver göra neddragningar är det här ett tecken på att företagen totalt sett inte tror på en särskilt lång eller djup konjunkturnedgång.  Många företag väljer i stället att försöka övervintra utmanande tider och behålla sin personal, säger Tobias Brännemo. 

Unionen har ett brett nätverk av förtroendevalda ute på företagen i hela det privata näringslivet och gör regelbundet temperaturmätningar av läget på företagen genom en enkätundersökning som går ut till över 500 förtroendevalda. Den senaste undersökningen gjordes i början av februari och svaren representerar sammanlagt cirka 375 000 anställda i Sverige. 

– Det ger oss snabbt unika insikter om utvecklingen av svensk ekonomi och arbetsmarknad, förklarar Tobias Brännemo.  

Den här gången har Unionen frågat klubbarna hur de ser på konjunkturläget och hur det ser ut med företagens anställningsplaner. Klubbarnas uppgift är att bedöma utvecklingen det kommande halvåret. 

Tobias Brännemo

Tobias Brännemo

Chefsekonom

Vad säger då klubbarna om konjunkturläget? 

– Fyra av tio klubbar svarar att konjunkturläget har försämrats det senaste kvartalet, medan två av tio svarar att det har förbättrats, säger Tobias. 

– Vi kan också se att utvecklingen i industrin och tjänstesektorn är likartad men att handelsbranschen sticker ut. Där ser klubbarna mer negativt på läget och där säger sex av tio att läget har försämrats. 

Och hur ser klubbarna på jobben och sysselsättningen? 

– Mer än hälften svarar att företagen har lediga jobb som de har svårt att tillsätta. De hittar helt enkelt inte medarbetare som har rätt kompetens. Det är också många som upplever att det tar längre tid än normalt att tillsätta lediga jobb. Faktum är att tre av fyra upplever någon form av svårigheter med att tillsätta lediga jobb, berättar Tobias.  

Hur ser klubbarna på framtiden?  

– Det kommande halvåret är det faktiskt fler klubbar som tror att företagets sysselsättning kommer att öka än som tror att den kommer att minska. Många svarade också att det kommer att vara ett oförändrat läge. 

Men samtidigt rapporterar Arbetsförmedlingen att antalet varsel ökar, hur går det ihop? 

– Varslen ökar, men då måste man komma ihåg att de har varit på extremt låga nivåer de senaste två åren. Och samtidigt som varslen ökar rapporterar Arbetsförmedlingen också att antalet nya lediga jobb fortsatt är många och att de har ökat hittills i februari.  

– Vi ser samma utveckling i vår undersökning där andelen företag som kommer behöva minska antalet anställda framöver nu ökar, men andelen företag som kommer öka antalet anställda alltså är större. De neddragningar som sker kan därför vägas upp av de stora rekryteringsbehov som finns. På så sätt skapas en krockkudde i ekonomin, och effekten blir inte lika allvarlig. 

–  Här har Sveriges väl fungerande omställningsorganisationer en viktig roll att fylla för att underlätta detta flöde av arbetskraft från de som drar ner till de som behöver rekrytera, säger Tobias Brännemo.