Kvinna? Du är värd 2 miljoner mindre!

Arbetslivet är inte jämställt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 13 juli 2021

Bebisflicka med värd-mindre-än-brorsan-tröja Arbetslivet är inte jämställt. Löneskillnaden mellan kvinnor och män har bara minskat med 3,5 procentenheter under de senaste 20 åren. Och det oförklarade lönegapet bland privatanställda tjänstemän gör att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre över ett arbetsliv än mannen.

Att det inte ska förekomma osakliga löneskillnader som har direkt eller indirekt samband med kön råder det i stort sett konsensus om i samhället. Politiker såväl som arbetsmarknadens parter ställer sig bakom målet att lönerna ska vara jämställda.

Ändå leder det oförklarade lönegapet bland privatanställda tjänstemän till att exempelkvinnan tjänar 2 miljoner kronor mindre över ett arbetsliv än mannen.

Kvinnor upplever i högre utsträckning än män att det inte finns tydliga kriterier för lönesättning på deras arbetsplats, visar Unionens Novus.

Nu är det viktigt att arbetsgivarna genomför lönekartläggningar och analyser varje år. Det är dessutom lagstadgat. Det krävs en aktiv handling från arbetsgivarsidan för att få en jämn könsfördelning bland chefer och i styrelser. Och arbetsgivarna måste se över sina rutiner så att det funkar att ha barn och göra karriär . Ytterst handlar det om att företagen förlorar pengar och kompetens på att inte vara jämställda.

Fakta: Så räknade vi ut löneskillnaden

Om man utgår från Medlingsinstitutets oförklarade lönegap om 7 procent och sedan utgår från löneökningar för Unionens medlemmar utifrån ålder enligt nedan:

Löneökningar (genomsnittliga löneökningar i respektive åldersintervall hämtade från Unionens lönestatistik för medlemmar)

  • 25-29 år  5,0 %
  • 30-39 år  4,0 %
  • 40-49 år  3,0 %
  • 50-65 år  2,0 %

Då blir skillnaden 2 030 000 över livet (40 år, från 25 till 65) för exempelkvinnan jämfört med mannen.

Medlingsinstitutets oförklarade lönegap är för privata tjänstemän där kvinnor år 2016 hade en oförklarad löneskillnad om 7 procent. Vi utgick från att männen började på en lön om 27000 (snittlön för 25-åringar) och kvinnornas andel av den var 93 procent, det vill säga 25110.