Konjunkturprognos: Svensk arbetsmarknad klarar snabba svängningar

Så vad tror Unionen om det närmaste halvåret? Här sammanfattas vår konjunkturprognos.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 06 juli 2021

Konjunkturprognos hösten 2020 Vi befinner oss i en pandemi där kasten är snabba. I somras såg läget bättre ut. Nu ökar smittspridningen igen, samtidigt som det pratas om kommande vaccin. Allt det här har stor påverkan på ekonomin och arbetsmarknaden. Så vad tror Unionen om det närmaste halvåret? Här sammanfattas vår konjunkturprognos. 

Saker kan förändras snabbt, det har vi verkligen sett prov på flera det senaste året. Det är alltså svårt att sia om framtiden, men vi kan ändå dra lärdomar av krisen så här långt.

– I våras trodde prognosmakare på en djupare och längre ekonomisk nedgång och högre arbetslöshet under 2020 än vad det ser ut att bli, säger Unionens chefsekonom Katarina Lundahl.

Att svensk arbetsmarknad trots allt har klarat sig bättre än befarat beror framför allt på två saker. Den ena är att svensk industri haft en stark återhämtning. Den andra är att systemet för korttidsarbete varit en stötdämpare, som bara använts vid behov. I våras korttidsarbetade en femtedel av Unionens 600 000 yrkesverksamma medlemmar. Nu är siffran nere på fem procent.

– Svenska företag var snabba både på att skala ner verksamheten när krisen slog till, och att skala upp den när efterfrågan ökat igen. Det gick att göra eftersom personalen fanns kvar. Det har varit avgörande inte minst för industrin, som annars hade förlorat marknadsandelar.

Ännu bättre kommer vi att klara oss om vi får upp farten på kompetensutvecklingen. Corona-krisen har snabbat på digitaliseringen och strukturomvandlingen, och många företag effektiviserar med ny teknik. Det innebär att vissa jobb försvinner, medan nya skapas.

– Tar vi chansen att i stor skala ställa om människor, alltså ta vara på deras kompetens och komplettera med det som behövs, så ser framtiden ljus ut för Sveriges tjänstemän . Men då krävs bättre möjligheter till kompetensutveckling under korttidsarbete, och att omställningsverktygen som Svenskt Näringsliv och PTK förhandlat fram kommer på plats, säger Katarina Lundahl.

Så vad tror Unionen om närmaste halvåret? Och varför? Här är vår prognos*, sammanfattad i några snabba punkter.

* Unionens konjunkturprognos bygger bland annat på vår branschbarometer, där vi två gånger om året tillfrågar drygt 700 klubbar på över 600 företag vad de tror om närmaste halvåret.

Unionens konjunkturprognos i fem punkter:

 1. Bättre än väntat. 
  I våras trodde Unionen på en djupare och längre svacka än vad som blir fallet i år. Samtidigt får höstens ökande smittspridning negativa konsekvenser för delar av ekonomin. Men vi vet att pendeln även kan svänga snabbt åt andra hållet. Unionen bedömer att återhämtningen kommer få ny kraft under senvintern och våren nästa år. Sammantaget tror vi att BNP-tappet blir runt 3,5 procent i år och att tillväxten studsar tillbaka med ungefär lika mycket under 2021.
 2. Ekonomin får draghjälp av industrin. 
  Delar av tjänstesektorn kommer att ha det tufft ett tag till. Därför är glädjande att delar av industrin återhämtar sig så bra. Unionens klubbar på fordonsföretagen (som drabbades hårt i våras) ser att produktionen nu är tillbaka på samma nivå som innan krisen. Just den branschen sticker också ut med starkast tro på tillväxt det kommande halvåret.
 3. Stor skillnad mellan branscher. 
  Även på företag inom livsmedel, försvar och telekom tror fackklubbarna på en uppgång det kommande halvåret. Inom handeln väntas utvecklingen stå still, men det varierar beroende på vilken del av handeln man tillhör. Inom transport och logistik tror man på fortsatt nedgång från ett svagt läge. Byggbranschen spår också tuffa tider. Och konsult- och bemanningsbranschen signalerar en svag nedgång.
 4. Löneökningar bra för konsumtionen. 
  Nu finns det ett nytt industriavtal på plats, som ger reallöneökningar i år och nästa år. Avtalet sätter normen för resten av arbetsmarknaden, som alltså också får löneökningar. Så även om hushållens konsumtion nu ser ut att gå in i en ny svacka, tror vi att konsumtionen får bra fart igen framåt våren och under resten av 2021.
 5. Arbetslösheten ligger kvar. 
  Även om smittspridningen ökar just nu, så tror vi att arbetslösheten ligger kvar på höstens nivåer innan den börjar minska igen. Varför? Jo, för att i vissa branscher fortsätter återhämtningen, vilket balanserar upp svackan i andra branscher. Företag som har det tufft kommer också fortsatt kunna använda sig av korttidsarbete.