Kollektivavtal stärker individens frihet

Unionens förbundsordförande skriver i SvD Debatt om att kollektivavtal ger individen en reell möjlighet att kunna påverka sina arbetsvillkor.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 18 aug. 2022

Lars Jonung antyder i sin debattartikel att det skulle finnas fördelar med total avtalsfrihet för individen, men han talar inte om vilka dessa fördelar skulle vara och nämner inget om de praktiska konsekvenserna för individen av denna ”frihet”. Det exempel han använder, att individen inte har rätt att ingå avtal om anställning, är dessutom direkt felaktigt.

Jag menar, tvärtom, att friheten för individen är större med den modell vi har idag, där kollektivavtal lägger grunden för individens trygghet, utan att för den skull ta ifrån individen rätten att bestämma över sitt eget arbetsliv. Arbetsgivaren och individen har stora friheter att avtala om bättre villkor än de som ligger i kollektivavtal . Genom kollektivavtalet har individen redan rätt till tjänstepension, utfyllnad i sjukförsäkringen, till stöd och utbildning vid uppsägning och inte minst rätt till inflytande på arbetsplatsen. På vilket viss missgynnar det individen?

Den svenska arbetsmarknadsmodellen innebär att arbetsgivare och fackliga organisationer tillsammans kommer fram till vilka regler som ska gälla på svensk arbetsmarknad genom att parterna tecknar kollektivavtal med varandra. Det är en flexibel modell som ger skräddarsydda lösningar för varje bransch. Det borgar för stabilitet utan påverkan av politiska majoriteter.

Idag är de allra flesta, även internationella institut som OECD, överens om att den svenska modellen har varit bra för Sverige, för svenska arbetstagare och för konkurrenskraften och modellen är idag starkare än på länge. Ett nytt huvudavtal för omställning har nyligen slutits mellan parterna som alla partier i riksdagen står bakom. Under Coronapandemin bidrog systemet för korttidsarbete, som parterna förhandlat fram, till att svenska företag och arbetstagare klarade sig förhållandevis bra ur krisen. Det visar att vår modell ger en stor flexibilitet som gynnar ekonomin – i motsats till vad Jonung påstår.

Jonung verkar dessutom helt bortse från att Sverige har en skyldighet att beakta reglering på EU-nivå. Däri ligger en stor risk för vår möjlighet att avtala om villkoren i Sverige som skulle missgynna både svenska arbetstagare och företag.

Kom ihåg att relationen mellan en arbetsgivare och en enskild arbetstagare i grunden inte är jämbördig, men genom rätten att träffa kollektivavtal har fack och arbetsgivare skapat förutsättningar för jämbördiga parter att komma överens. Det ger individen en reell möjlighet att kunna påverka sina arbetsvillkor. Hur kan någon som säger sig vara för individens frihet motsätta sig det?

Martin Linder
Förbundsordförande 
Unionen

2022-08-17

Läs repliken och debattartikeln på Svenska Dagbladet.