Kollektivavtal ska styra lön och villkor för arbetskraftsinvandring 

Sverige behöver arbetskraft från tredje land. Arbetskraftsinvandring kan bidra till utveckling för individer, företag och det svenska samhället. Utan tillskott av arbetskraft från tredje land klarar vi inte klara att hitta den arbetskraft som behövs på många delar av arbetsmarknaden.  

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 26 juni 2023

Utan rätt kompetens klarar vi inte att uppbygganden av Sveriges nya, moderna industrier. Det skulle försämra vår konkurrenskraft, minska tillväxten av nya jobb och bromsa nödvändig klimatomställning. Vi behöver även kompetens till service och offentlig sektor. Transporter, restauranger, skola, och omsorg behöver betydligt fler medarbetare för att till exempel de stora industriinvesteringarna i norr ska bli verklighet. 

Men för att arbetskraftsinvandring ska fungera behövs ett tydligt, förutsebart, rättssäkert regelverk. Regelverket behöver vara nära kopplat till den svenska arbetsmarknadsmodellen.  

Det nuvarande systemet för arbetskraftsinvandring i Sverige infördes för 15 år sedan och har beskrivits som ett av de mest öppna i världen. Men öppenheten i systemet har också medfört en ökad risk för utnyttjande och missbruk. 

Nu har regeringen med stöd av Sverigedemokraterna lagt fram med ett förslag som innebär att arbetskraftsinvandrare från tredje land ska ha en lön om minst 26 560 kronor, motsvarande 80 procent av medianlönen i Sverige, oavsett vad hen arbetar med. Socialdemokraterna är sedan tidigare inne på samma spår.  

Det är förvånande och beklagligt att både regeringen med stöd av SD och Socialdemokraterna bortser från vår framgångsrika arbetsmarknadsmodell i frågan om arbetskraftsinvandring 

Unionen håller med om att den nivå som i dag utgör lägsta inkomstgräns för arbetskraftsinvandrare från tredje land är alldeles för lågt. Men för att säkerställa löner och goda villkor för arbetskraftsinvandrare är den bästa lösningen att gällande kollektivavtal ska styra.  

Att lönenivåer regleras i kollektivavtal mellan fack och arbetsgivare är grunden i den svenska arbetsmarknadsmodellen. Det har gett oss konkurrenskraftiga företag, få konfliktdagar och reallöneökningar för anställda under hela 25 år.  

Det är genom kollektivavtal vi skapar de bästa förutsättningarna för bra villkor och trygghet för individen, samtidigt som det underlättar för arbetsgivare att göra rätt. Det gäller personer som arbetar i Sverige, såväl som arbetskraftsinvandrare från tredje land. Låt oss fortsätta så! 

ML

Martin Linder

Förbundsordförande