Kollektivavtal - inte lagstiftning - är lösningen

EU-kommissionen la på torsdagen ett lagförslag som syftar till att förbättra arbetsvillkoren för de som tar uppdrag via plattformsföretag, och ge dem arbetsrättigheter och sociala förmåner som de har rätt till. Men det är inte lagstiftningen som skapar problem i plattformsekonomin.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 10 dec. 2021

Problemet är att vissa företag har som affärsidé att kringgå lagar och normer och att ny teknik har möjlighet att erbjuda helt nya metoder för den som inte vill göra rätt för sig. 

Innovativa företagslösningar är i grunden positivt men inte när affärsmodellen bygger på konkurrens genom dåliga villkor och osäkra anställningsförhållanden. 

Som fackförbund är vi övertygade det är genom kollektivavtal vi bäst kan säkerställa arbetstagares rättigheter och stärka det lokala fackliga arbetet, samtidigt som vi bibehåller konkurrens på lika villkor.  Kollektivavtal är i själva verket en viktig grund för konkurrens på lika villkor. 

Även om Unionen inte efterfrågat EU-lagstiftning på området måste vi nu förhålla oss till att det nu finns ett lagförslag på bordet, ett lagförslag som syftar till att göra det lättare att avgöra om en person är anställd.  

Vi kommer nu att analysera förslaget, men kan redan vid en första läsning konstatera att förslaget varken innebär en tredje kategori ”anställda” eller ett nytt EU-rättsligt arbetstagarbegrepp. Det är positivt. 

Vi ser också ett behov att diskutera algoritmisk arbetsledning på hela arbetsmarknaden, inte bara begränsat till den digitala plattformsekonomin som kommissionen nu föreslår. 

Förslaget väcker också en rad frågor kopplat till olika rättsområden, så som socialförsäkring, arbetsmiljö och integritetsskydd.  

Vi kommer noga analysera förslagets påverkan på vår arbetsmarknadsmodell liksom förutsättningarna för lokal facklig organisering. 

Martin Linder  

Förbundsordförande  

Unionen 

2021-12-10