Klubbarna har sagt sitt: Så ser vi på läget i ekonomin

I norr ser man mer positivt på det närmaste halvåret, än i storstadsregionerna. Även läget i försvarsindustrin och IT och telekom är ljusare än i andra branscher. Det visar Unionens branschbarometer från hösten 2023.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 17 nov. 2023

Bild på ekonomiska staplar, händer och penna.

Unionen har en alldeles unik källa till kunskap via alla de förtroendevalda som två gånger per år svarar på frågor om företagens utsikter i det vi kallar Unionens branschbarometer. Nu är höstens barometer klar och den ingår som ett viktigt verktyg för Unionens ekonomer när de bedömer det ekonomiska läget i Unionens konjunkturrapport.  

Vad säger då de förtroendevalda?

De väntar sig att företagens orderingång och försäljning försvagas det närmaste halvåret. Detsamma gäller investeringar och sysselsättning i företagen, men det är som vanligt stor skillnad mellan branscherna. Inom delar av industrin tror man på ökad orderingång och försäljning. Det gäller försvars-, livsmedels- och läkemedelsindustrin. Även inom IT och telekom och vissa tjänstenäringar som media, besöksnäring och farmaci.

Färre anställda inom bygg och bemanning

När det gäller antalet sysselsatta förväntas minskningen bli störst inom bygg, bemanning och konsultbranschen, men även basindustrin och partihandeln ser ut att drabbas. Men, återigen, det skiljer sig en hel del mellan branscherna och inom delar av industrin, exempelvis fordonsindustrin, ser man framför sig en ökning av sysselsättningen.

När det gäller investeringar förutspår Unionens förtroendevalda att de flesta branscher kommer att investera i kapacitetsutbyggnad, ganska många också i forskning och utveckling medan man i ett fåtal branscher satsar på kompetensutveckling . Lite förvånande mot bakgrund av den stora brist på arbetskraft som väldigt många företag rapporterar om. Det vittnar kanske om att många företag inte tänker sig att lösningen på kompetensbristen kan finnas internt. 

Ljusare i norr än storstäderna

Skiljer sig förväntningarna om framtiden åt i olika regioner?

Ja, det är bara i de norra länen som förväntningarna är högre än branschbarometern i våras. I andra regioner har stämningen sjunkit och allra mest i storstadsregionerna. Norra Sverige är på frammarsch, men brottas samtidigt med stora problem med just arbetskraft.

Läs vår konjunkturrapport här: "När våras det för ekonomin? Mellan hägg och syren." 
Publicerad november 2023.