A-kassan ska spegla den försäkrades inkomst

När regeringen ska presentera Budgetpropositionen för 2024 hoppas Unionen se förslag som gör A-kassan bättre som den omställningsförsäkring den är tänkt att vara.  

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.

Publicerad 07 sept. 2023

Unionens utgångspunkter är att A-kassan ska spegla den försäkrades inkomst. Det ska vara en omställningsförsäkring som inte bara gör det möjlig att hitta första bästa jobb, utan första bästa rätta jobb. A-kassan ska vara en omställningsförsäkring som ger trygghet och möjlighet att hitta ett nytt jobb som motsvarar ens kompetensnivå.  

Arbetslöshetsförsäkringen har också en viktig stabiliserande funktion i lågkonjunktur, där en bra nivå på ersättningen bidrar till att upprätthålla konsumtionen och gör svängningarna i konjunkturen mindre dramatiska. Något som är högst aktuellt i det osäkra ekonomiska läge Sverige befinner sig i.  

Det har skett positiva förändringar i A-kassan de senaste åren. Riksdagen har beslutat att permanenta de tillfälliga lättnader i villkoren för att få a-kassa som infördes under pandemin. Riksdagen har också permanentat den högre ersättningsnivån i a-kassan , som  infördes under pandemin. Det tycker Unionen är helt rätt!  

Den tillfälliga ändringen som gjordes under pandemin ledde till att hälften av de som blivit arbetslösa från ett heltidsjobb 2021 fick 80 procent av sin tidigare inkomst i ersättning - ett steg i rätt riktning. 

Även egenföretagare som blir arbetslösa har nu permanent fått bättre villkor. Beslutet innebär att egenföretagare inte behöver vänta lika länge innan de på nytt kan ansöka om a-kassa. Det gör det lättare att driva företag samtidigt som egenföretagares trygghet stärks väsentligt. 

Nu är det dags att göra ytterligare förbättringar i A-kassan och BP 24 är ett utmärkt tillfälle.  

Höj taket i A-kassan ! Unionen har länge förespråkat en ett höjt tak som gör att fler får 80 procent av sin lön i a-kassa. 

Indexera taket i A-kassan ! Ersättningen måste följa utvecklingen när löner och kostnader i övrigt ökar.   

Inkomstbaserad A-kassa! Unionen vill att ersättningen från a-kassan ska baseras på den inkomst du har haft i stället för hur länge och mycket du har arbetat. Det är ett förslag som lades fram av en statlig utredning 2020, men ännu har ingenting hänt i frågan.  

Det är ett klokt förslag eftersom det sannolikt leder till en enklare och mer förutsägbar A-kassa. Dessutom skulle administrationen för arbetsgivarna minska. Uppgifter om inkomst skulle, om förslaget blev verklighet, kunna hämtas in automatiskt i stället för dagens krångliga och tidskrävande hantering med arbetsgivarintyg.