Jämställdhet hemma – också ett sätt att höja lönen

Män tjänar ungefär två miljoner mer under sitt arbetsliv än kvinnor. Visst har det börjat röra på sig, men inte snabbt nog. Om vi inte gör något, så kommer även våra barn att få lön efter kön.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Jämställdhet hemma – också ett sätt att höja lönen

Publicerad 14 mars 2022

Orättvisor kommer i många former. Bland annat är den här ekvationen svår att få ihop; kvinnor har högre skolbetyg och längre utbildning än män, men tjänar mindre och är mer sällan chefer. Dessutom, alla ansträngningar till trots, så har löneskillnaden mellan könen varit relativt konstant de senaste 30 åren. Och det i ett land som gärna creddar sig för sin jämställdhet.

– Det står inte helt stilla, det har börjat röra sig lite, framförallt har kvinnorna på toppen kommit ikapp lite. Men det går sakta, säger Anna Sjögren, forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU.

Och ja, det här spelar roll. Inte bara för den rena orättvisan i att män som grupp får mer betalt per arbetad timme.

– Det påverkar också hur vi delar upp saker i hemmet och maktförhållanden. Den som har mer resurser har mer makt att påverka och kan ta sig större friheter. För att inte tala om att man på äldre dar får mer i pension.

Män är smarta och kvinnor har tur, eller? 

Så vad ligger då bakom löneskillnaden? Det finns flera delförklaringar. Även om kvinnor har längre utbildning, så skiljer det sig vad man satsar på för yrken. Kvinnor har en benägenhet att välja yrken med sämre karriärmöjligheter och sämre lönepotential.

– Ta bara finansmarknaden, där männen fortfarande dominerar. Läkare är ett annat höglönejobb, och idag har utbildningarna fler kvinnliga studenter. Men om vi tittar på olika specialiteter, så tenderar kvinnor att hamna inom de som ger lite mindre avkastning. Detsamma gäller jurister.

Det finns också mer subtila förklaringar, som en skevhet i hur vi värderar mäns och kvinnors kompetens och arbetsinsats.

– Om en man lyckas med ett projekt, så är han resursstark och smart. Om en kvinna lyckas med samma projekt kan det heta att hon hade tur eller bra mentorer. Och går något snett så tenderar kvinnor att straffas hårdare, det har man bland annat sett bland börs-vd:ar och kirurger, säger Anna Sjögren.

Kvinnor inte sämre löneförhandlare

Det är inte ovanligt att manliga chefer lyfter andra män, de har lättare att se deras förtjänster.

– Det här handlar ofta om omedvetna bias (ungefär förutfattade meningar eller systematiskt skeva bedömningar). Men bara genom att bli medveten om detta, så brukar det bli bättre, säger Anna Sjögren.

Ibland sägs det ju att kvinnor är sämre på att löneförhandla, att det är en anledning till löneskillnaderna. Stämmer det?

– Det finns en del forskning som tyder på att kvinnor som är pushiga i förhandlingar straffas socialt. Även det kan ha att göra med vilka föreställningar vi har kring hur kvinnor ska bete sig. Det finns kostnader förknippade med att som kvinna ta plats, vara en skarp förhandlare och konkurrera med kollegor straffar sig på ett annat sätt än för en man. Och möter man den typen av attityd, så är det klart att det formar en. Det är lätt att man tonar ner sig själv.

Ojämställdhet hemma = största boven i dramat

Men löneskillnaderna handlar framförallt om jämställdheten på hemmaplan. Innan man får barn tjänar kvinnor och män ungefär lika mycket, är chefer i lika stor utsträckning och sjukfrånvarande ungefär lika ofta. Sedan händer det något. När barnet kommer tappar kvinnor i inkomst och lön, blir mer sällan chefer och får en ökad sjukfrånvaro. 15 år efter första barnets födelse har inkomstskillnaderna mellan mamman och pappan ökat med i genomsnitt 32 procent, enligt IFAU.

– Inkomstgapet som uppstår har framförallt att göra med att man går ner i arbetstid, och då börjar lönen sacka efter. Den som jobbar deltid får inte de stora lönepåslagen, och företag satsar sällan lika mycket på deltidarna. Många kvinnor är heller inte lika karriärorienterade efter att de fått barn. Det är inte ovanligt att kvinnor när de byter jobb går till ett företag som är mindre expansivt, eller så byter man arbetsuppgifter för att lättare kunna hämta och lämna på förskolan, medan män byter för att boosta karriären.

Ja, det blir på olika sätt en nedväxling av karriären, små saker som bidrar till att löneutvecklingen går långsammare. 

– Sedan när man är 48 år, barnen har blivit större och man har mer tid till jobbet igen, då har många karriärtåg redan gått.  

Att avvika från normen kan kännas kostsamt

Även på jobbet finns det en förväntan om hur kvinnor i en viss ålder kommer att bete sig (baserad på hur det tidigare sett ut), vilket gör att chefer hellre satsar på män. Och som kvinna kanske man känner att kostnaden för att avvika från normen är hög, exempelvis genom att börja jobba någon månad efter barnets födelse, vilket kan leda till att kvinnan fortsätter ta ut mer föräldraledighet eller vabba oftare. 

Men tänk om jag som kvinna vill prioritera barnen och hemmet, att det är mitt personliga val?

– Självklart kan det vara så. Men det är svårt att i stunden själv se vad som är ens egen personliga vilja, och vad som handlar om normer. I backspegeln är det lättare att se att det inte kan ha varit en slump att så gott som alla ens kvinnliga vänner sorterat upp sig på ett ganska förutsägbart sätt, säger Anna Sjögren.

Mindre löneskillnad hos lesbiska par

Hos lesbiska par ser man inte riktigt den här utvecklingen, där ökar löneskillnaden inte lika mycket. Varför?

– Det handlar till stor del om att man generellt är bättre på att dela på föräldraledigheten och vabb-dagarna. Och får man två barn så brukar båda kvinnorna turas om och vara gravida en gång var.

Så vad behövs för att vi ska kunna jämna ut löneskillnaderna?

– Den stora boven i dramat är ojämställdheten på hemmaplan, så delat ansvar för barn och familjeangelägenheter är viktigt. Men sedan handlar det om att medvetandegöra hur vi värderar män och kvinnor, vilka normer vi påverkas av. Ett sätt att komma till rätta med det problemet kan vara en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen.

Unionen tipsar chefen: 5 sätt att minska lönegapet

 

  1. Ökad jämställdhet på hemmaplan är superviktigt; ett jämnare uttag av föräldradagar, varannan vabb, och delat emotionellt ansvar för barnen. Som chef kan du exempelvis uppmuntra manliga medarbetare som blir föräldrar att ta lång föräldraledighet.
  2. Föregå med gott exempel när det gäller uttag av föräldraledighet, vabb med mera.
  3. Lönekartläggning – en analys för att säkra jämställda löner.
  4. Föräldravänligt tänk på jobbet. Det kan handla om att lägga personalmöten så att även småbarnsföräldrar som ska lämna eller hämta på förskola kan vara med.
  5. Fundera på om kvinnor får eller tar på sig fler ”non promotable tasks”, alltså saker som behöver bli gjorda men inte främjar karriären. Är det ofta kvinnor som tar på sig att skriva protokoll eller fixa eftermiddagsfikat? Om ja, ha ett rullande schema för dessa uppgifter.

Ännu inte chefsmedlem?

Om du har en ledande befattning med personal-, budget- eller verksamhetsansvar kan du bli medlem i Unionen Chef - Sveriges största fackförbund för chefer. Är du redan yrkesverksam medlem i Unionen kan du uppdatera ditt medlemskap utan att det kostar något extra.

Så sätter du rättvisa löner som chef

Här är en vägledning till dig som är chef i hur du arbetar med att sätta jämställda löner. Vägledningen innehåller en redovisning av Unionens ståndpunkter om arbetet för jämställda löner.