Jag är orolig för smittspridning på trångt kontor

Företaget var snabba på att dra ner på kontorsytan, så nu ska vi sitta mycket trängre, vilket känns sådär med tanke smittspridningen. Vad ska jag göra? Unionens arbetsmiljöexpert svarar.

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
Flera personer med laptop runt ett skrivbord

Publicerad 22 okt. 2021

Innan arbetsgivaren strukturerar om kontoret på ett genomgripande sätt ska de fundera över risker med förändringen, även vad gäller smitta.

– Även du ska få vara delaktig i beslut som påverkar din arbetssituation, så prata med chefen om hur riskerna har bedömts och fråga hur åtgärdsplanen ser ut, säger Unionens arbetsmiljöexpert Annica Hedbrant.

Och om arbetsgivaren har gjort en riskbedömning och kommit fram till att det här är fullt rimligt, vart ska jag vända mig då?

– Prata med arbetsgivaren i första hand, och påtala det du ser. Kanske har man inte tänkt på alla aspekter. Det kan vara så att man har planerat för öppna ytor, men du sitter och hanterar känsliga samtal, eller har svårt att koncentrera dig i en öppen miljö. Då är det viktigt att det kommer fram. Om du fortfarande har funderingar, så kontakta Unionen lokalt eller vår medlemsrådgivning.