Har det löpande bandet flyttat in i köket?

Risken för att folk sitter hemma och latar sig istället för att jobba är liten, har det visat sig. Nej, vi är snarare så produktiva att forskare talar om ”arbete på anabola steroider.” Motgiftet heter mellanrum, menar experterna. Här är deras bästa tips för bättre balans

Detta är ett innehåll från Unionen Opinion.
löpande bandet i köket

Publicerad 11 okt. 2022

"Det blir lätt arbete på anabola steroider" 

Många tjänstemän har fattat tycke för möjligheten att kunna jobba hemifrån ibland. En fördel är den ökade arbetsron, en nackdel att det kan vara svårt att sätta gränser för arbetet när tekniken gjort det möjligt att jobba dygnet runt. Och det här behöver vi ta på allvar, säger forskare. 

– Det blir lätt arbete på anabola steroider när det inte finns gränser för hur mycket vi kan jobba, om vi inte kan konstruera dem själva, säger Ulf Ericsson, professor i personal- och arbetslivsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad.

Ulf och hans kollega Pär Pettersson, biträdande professor, studerade vilka effekter pandemin fick på hur man organiserade arbetet och ledarskapet. De intervjuade HR- och personalchefer för att få deras syn på saken.

– Men när vi i början av pandemin ställde frågor om hur man följde upp prestationer, alltså om man kunde lita på att folk gjorde vad de skulle när man inte längre såg sina medarbetare, så slog de flesta ifrån sig och berättade att deras medarbetare generellt var mer effektiva än innan pandemin. Så uppdraget blev snarare att se till att medarbetare drog gränsen för jobbet, att hjälpa folk att skapa en balans mellan jobb och fritid, säger Ulf Ericsson.

Unga har svårare dra gränsen för jobbet 

Det visade sig att framförallt unga personer som ännu inte riktigt etablerat sig i vuxenlivet och karriären riskerade att jobba gränslöst mycket.

– Dels vill man visa framfötterna, dels har man kanske inga barn som sätter naturliga gränser för jobbet, säger Pär Pettersson.

Man kan ju tycka att det är toppen för företag att folk som jobbar hemifrån är så oerhört produktiva, men idag vet vi att hög stress i längden också har ett högt pris för både individen och arbetsgivaren. WHO och den internationella arbetsorganisationen ILO publicerade hösten 2021 en rapport som visade att jobba mer än 55 timmar i veckan har skadliga effekter på hälsan, bland annat hjärtat. Dessutom förutsätter produktivitet och kreativitet inte bara att man sitter vid datorn och kämpar på, den andra nyckeln är att man får tillräckligt med återhämtning.

– Det finns risker med att löpande bandet flyttar in i vardagsrummet. De långsiktiga effekterna av det här har vi inte sett än, men vi vet att den psykiska ohälsan har ökat, säger Pär Pettersson.

Effektivitetsivrandet slår tillbaka

Ulf och Pär pratar om vikten av mellanrum. Det behöver finnas mellanrum både under själva arbetsdagen, där man har möjlighet att hämta andan och ställa om till nästa möte eller aktivitet, och mellanrum mellan arbete och övrigt liv.

– Redan innan pandemin hade mellanrummen i hög grad rationaliserats bort i ett slags effektivitetsivrande, nu har det skruvats upp ytterligare ett snäpp när zoom-möten staplas på varandra, säger Ulf Ericsson.

Så vad är tipset för bättre gränssättning och hälsa?

– Det är viktigt att ha samtal med sin chef och sina kollegor om vad företaget har för policys, men också vad man har för förväntningar på varandra. Många gånger finns det outtalade förväntningar som behöver lyftas fram i ljuset. Det är också bra att diskutera hur man kan få stöttning i att sluta jobba i tid, säger Pär Pettersson.

– Sedan finns det symboliska värden att tänka på när man arbetar hemma. Har man möjlighet att ha en arbetshörna, som gör att jobbet inte flyter in allt för mycket i det övriga hemmet, så är det bra. Eller att man har på sig arbetskläder när man jobbar, och sätter på sig fritidskläder efteråt, säger Ulf Ericsson.

4 tips för sunda jobb-gränser

  1. Hinner du med det du ska, eller har du för mycket på ditt bord? Lyft i så fall frågan med chefen.
  2. Prata med din chef och dina kollegor. Hur kan ni hjälpa varandra att dra gränser för jobbet?
  3. Fixa en arbetsplats, behöver bara vara en hörna, så att jobbet inte integreras helt i hemmet.
  4. Markera arbetsdagens början och slut. Kanske med en promenad eller en ändrad outfit.